Information om telefoni

2013-02-06 13:51


Fats telefoni övergår till mobiltelefoni.

Telia informerar:
"Vi ersätter delar av den traditionella fasta telefonin med en ny telefonilösning".

 

Arvidsjaurs kommuns IT-chef, Glen Erikssons kommentar till förändringen (länk)

Det är viktigt för oss att erbjuda moderna telelösningar till våra kunder, oavsett om det sker via fiber, det fasta nätet eller via mobilnätet. Vi ersätter kontinuerligt de äldsta delarna av näten med modern teknik för att möta dagens och framtidens krav. Det är i många fall varken tekniskt eller ekonomiskt möjligt att erbjuda bra lösningar med teknik som kan ha funnits på plats ända sedan 1930-talet. Det är bakgrunden till det vi kallar Teknikskiftet.

Vad innebär Teknikskiftet för de kommuninnevånare som är berörda?
Den största förändringen är att nuvarande fasta abonnemang upphör. Uppsägningstiden är 6 månader från det datum vår kund får första informationen. Istället erbjuds alla Telias berörda kunder en ny telefonilösning som gör att vår kund kan fortsätta ringa som vanligt.

Alla kommer att fortsatt kunna ringa – ingen kund ska bli utan möjlighet att kunna kommunicera med omvärlden. Vi kommer att erbjuda maximal trygghet för våra kunder i samband med denna förändring.

Hur fungerar den nya telefonilösningen?

Utrustningen till den nya telefonilösningen består av en särskild adapter. Vid behov kompletteras den med en utomhusantenn som ger betydligt bättre mottagning än en vanlig mobiltelefon. Vår kund fortsätter att ringa med sina vanliga telefoner, som ansluts till adaptern, och kunden behåller sitt gamla nummer.

Kunden får också möjlighet till internetuppkoppling.

Installationen görs utan kostnad av kunniga tekniker som samtidigt säkrar kvaliteten och vår kund får prova lösningen under en månad då vi bara tar betalt för trafikkostnader.Vi genomför alltid noggranna mätningar av den mobila täckningen för att försäkra oss om att den nya telefonilösningen kommer att fungera. Vid installationen kontrollerar dessutom teknikern att den nya telefonilösningen fungerar som den ska.

Finns det frågor om den nya telefonilösningen och Teknikskiftet i kommunen?

I materialet som bifogas finns information om berörda stationsområden/orter. Där har vi även preciserat tid för information och ett slutdatum när den fasta telefonin upphör att fungera i dessa stationsområden. En serie informations bilder som i detalj beskriver den nya telefonilösningen och vårt erbjudande till våra kunder bifogas till detta brev.

Information till berörda kunder.

I det material som vi skickar till våra kunder finns all information som kunden behöver. Där finns en folder som i detalj beskriver den nya telefonlösningen och vårt erbjudande, en sammanställning med de vanligaste frågorna och svaren samt ett informationsblad från Post och Telestyrelsen, PTS.

En speciell kundtjänst är skapad för våra kunder.

För att skapa en god service för våra kunder som berörs av arbetet med Teknikskiftet och samtidigt kunna svara på kundernas individuella frågor, har vi skapat en speciell kundtjänst.

Om våra kunder har ytterligare frågor är man välkommen att kontakta Telia AccessCenter, special- kundtjänst för Teknikskiftet, på telefon 020-34 12 40 (+46-771 34 12 40) vardagar kl. 08.00-16.30.

Uppföljning av kunder som inte hör av sig.

Vår kundtjänst Telia AccessCenter kommer att söka Teliakunder via telefon/brev som inte hör av sig efter det att man mottagit den första informationen rörande förändringen av den fasta telefonin.

Om man valt annan operatör än Telia.

Han man valt en annan operatör än Telia, är det den operatör man valt som har ansvaret för att informera sina kunder om förändringen av fast telefoni.

Ytterligare information finns på Telia.se.

Vi har skapat en speciell informationssida med fördjupad information som rör arbetet med Teknikskiftet. www.telia.se/teknikskiftet

Trygghetslarm.

Trygghetslarm/trygghetstelefoner är kommunens ansvar och inte någon tjänst som teleoperatörerna levererar. Post och Telestyrelsen rekommenderar landets kommuner att succesivt gå över till digitala IP baserade larm. Information finns att läsa på www.pts.se/telefoni

Telia kommer att hjälpa kommunerna med att identifiera vilka telefonnummer som är berörda av Teknikskiftet och där kommunen har installerat trygghetslarm/trygghetstelefoner.

Kontakta Telia AccessCenter – vår specialkundtjänst för Teknikskiftet på telefon 020-341240.

Med vänlig hälsning
Björn Berg, informationsansvarig
TeliaSonera Sverige AB


Följande stationsområden/orter är berörda i Arvidsjaur Kommun:

Stationsområde område/antal kunder/info till kund/planerad stängning

(Station=hela nätsträckan plockas ner. Stolpe=enbart en viss del av nätet plockas ner.)

Balkovare (station) 7 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Baktsjaur (station) 9 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Dartsel (station) 10 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Grundträsk (station) 5 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Jerfojaure (station) 0 kunder - -

Ljusträsk (station) 11kunder 2013-03-11 2013-09-19

Nya Bastusel (station) 11 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Nya Skaraborg (station) 13 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Rönnberg (station) 12 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Rättsel (station) 14 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Renviken (stolpar) 3 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Serrejaur (station) 6 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Siksjön (station) 7 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Sjöträsk (station) 11 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Suolojaur (station) 5 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Storberg (station) 18 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Suddesjaur (station) 13 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Tjappsåive (station) 16 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Utterliden (station) 10 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Åkroken (station) 7 kunder 2013-03-11 2013-09-19

Övre Långträsk (staion) 9 kunder 2013-03-11 2013-09-19

OBS! Antalet kunder är bruttosiffror, kundrörelser sker hela tiden i våra nät.

Information till kunder planeras att skickas: 2013-03-11Skriv ut: