Jägarbataljonen och "Vinterenheten" höjde "nyfikenhetsnivån" för politiker

2013-02-28 10:49

 

Olof Granander, chef Norrbottens regemente I 19 och Urban Edlund Jägarbataljonschef tillsammans med centerpolitikerna: Kerstin Lundgren, utrikesutskottet och Staffan Danielsson, försvarsutskottet. Foto Kent Norberg.

 

-Tack för en intensiv och spännande förmiddag. Ni har höjt vår nyfikenhetsnivå! sa Kerstin Lundgren (c), medlem i utrikesutskottet, efter torsdagens besök på Jägarbataljonen och FMVE (Försvarsmaktens vinterenhet), i Arvidsjaur.

 

Med på besöket var även Staffan Danielsson (c), försvarsutskottet, Anna Kläppe (c), politiskt sakkunnig och Karin Carlsten, statsrådsberedningen för centerpartiet. Under några intensiva morgontimmar diskuterades ämnen som: Personalförsörjning, Nordensamarbetet, subarktisk förmåga, samverkan med samhälle och näringsliv med mera...

-Intrycket av dagen är att bilden är befäst. Då menar jag att Arméns Jägarbataljon och Vinterenheten är trygga i sina verksamheter och fungerar bra, sa Danielsson, som senast besökte utbildningsplattformen 2009.


Poltikerbesök på den militära utbildningsplattformen i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg. 

Efter genomgång och diskussioner med I 19:s regementschef Olof Granander, AJB:s chef Urban Edlund samt fikapaus tillsammans med Arvidsjaurs kommunalråd, Jerry Johansson avslutade Tony Gustafsson med att berätta om "Vinterenhetens" arbete:
-Har har vi mycket snö. Inte en enda snöflinga är lik den andra. Att även människan är unik, medicinskt och fysiologiskt, ter sig rätt tydligt i den subarktiska miljö vi utbildar här, i Arvidsjaur.

Tony berättade att FMVE (Försvarsmaktens vinterenhet) utbildar i "vinterförmåga". Alltså att kunna verka och fungera i kallt klimat. Något som alla insatsförband i Sverige ska besitta:
-Steget över vinterförmåga kallas subarktisk förmåga. Men då krävs det att man befinner sig i det klimatet över hela året.

Tony Gustafsson, FMVE, berättade om deras verksamhet med att utbilda i vinterkunskap. Foto Kent Norberg.
Tony Gustafsson, FMVE, berättade om deras verksamhet med att utbilda i vinterkunskapTill höger Olof Granander, chef I 19.

I 19:s förband, som AJB och FMVE har subarktisk förmåga. Därför är det FMVE:s uppgift att delge andra förband i landet av sina vinterkunskaper. Enligt Tony är dessa kunskaper med fördel applicerbart även på andra miljöer.

FMVE:s framgångskoncept är deras nätverk av olika spetskompetenser. Så som Jägarbataljonen, F 21 och på den civila marknaden exempelvis universiteten i Norrland:
-Tack vare den breda kompetensen och vårt all inclusive-koncept kan jag sticka ut hakan och påstå att vi är världsledande på det vi gör - att utbilda i vinterkunskap! sa Tony Gustafsson.


Jägarbataljonen besitter subarktisk förmåga. Foto Kent Norberg.

Centerdelegationen fick veta att snönationen Canada börjat visa intresse för FMVE:s koncept liksom flera andra nationer, som årligen återkommer till Arvidsjaur för att öva i snö, kyla och enskildhet.

Omkring 11000 gästnätter och 100 miljoner kronor genererar vinterutbildningen, vilken drivs i Arvidsjaur av totalt fyra projektledare:
-Helt klart en framgångsfaktor och profil för hela svenska Försvarsmakten, ansåg Tony Gustafsson. 


Förmiddagens hastiga besök är över. Dags för transport ner till väntande helikopter...

Politikerbesöket hastade sedan med helikopter till Boden, för lunch och vidare information/diskussioner där. Besöket fortsätter under hela torsdagen på Bodens militära faciliteter (I 19, A9, Helikopterskvadronen, Norrbottens flygflottilj, F 21).

Helikopter
... för vidare avfärd mot Boden.

 


Skriv ut: