Oskar Nilsons donationsfond

2013-02-11 11:15

 

Nu kan ni söka pengar ur Oskar Nilssons donationsfond. I fonden finns 1 740 kronor att utdela.

 

Kriterier för fonden; "Pengarna ska användas i första hand till verksamhet som är allmänt befrämjande för ungdomars inflytande och delaktighet i samhällsplanering och utveckling av Arvidsjaurs kommun ur ett barn- och ungdomsperspektiv."

Senast 1 mars, 2013, ska ansökan vara inlämnad till: Barn- och utbildningsnämnden, 933 81 Arvidsjaur
E-post: bun@arvidsjaur.se

Någon speciell blankett för ansökan finns ej.


Skriv ut: