113 13 - nytt informationsnummer vid allvarlig olycka eller kris

2013-02-26 08:23


Övning. Arkivbild Kent Norberg.
Övning. Arkivbild Kent Norberg. 

 

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

 

Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13. Numret går igång 11 mars.

Bakgrunden till numret är ett regeringsuppdrag. SOS Alarm har tilldelats uppdraget att i samverkan med myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ta fram numret som ska vara ett stöd för både kommuner, landsting, länsstyrelser och statliga centrala myndigheter och allmänhet vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Obs! Man ska alltid ringa 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.

113 13 ringer man när man vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället.

Läs mer på http://www.sosalarm.se/11313


112 – nödnummer att ringa vid fara för liv, egendom och miljö.

114 14 – Polisens nummer för icke akuta ärenden

1177 – sjukvårdsrådgivning

113 13 – informationsnummer vid olyckor och kriser


Skriv ut: