Länets "vackraste hygge" finns i Arvidsjaurs kommun!

2013-12-16 14:40Norrbottens vackraste hygge.
Hygget i bakgrunden är enligt Skoglig samverkan ett praktexempel på när avverkning lyckats som bäst. För det prisades allmänningsförvaltaren Robert Grimm och Olle Lindqvist, SCA, med diplom av Anders Nenzén (mitten), Skoglig samverkan. 

 

Länets vackraste hygge 2013 finns i Arvidsjaurs kommun:

-Arvidsjaurs allmänning får priset för den hänsyn ni tagit i samverkan med annan näring och för användandet av ny skonsammare teknik, sa Anders Nenzén, Skoglig samverkan och överlämnade diplom samt ett löfte om en grillplats till alla delägare i allmänningen.

  

Kan ett hygge vara vackert? Ja, enligt initierade är det möjligt, om skogen brukas rationellt och skonsamt. Det finns många parametrar att ta hänsyn till i en sådan bedömning. En avverkning kan gå både bättre och sämre, även om ambitionen, enligt Olle Lindqvist, SCA, alltid är "den bästa". 

Pris för länets vackraSTE HYGGE.
Skoglig samverkans pris för "Norrbottens vackraste hygge 2013" avser en avverkning som genomfördes 2004 och brändes året därpå. Foto Kent Norberg.

 

-De flesta som jobbar inom vårt bolag gillar att privat vistas i naturen; fiska och jaga. Ingen vill annat än att bedriva ett så långsiktigt och försiktigt skogsbruk som det bara går att göra, säger Olle som hållit i avverkningen på Årets vackraste hygge 2013.

AvverkningEtt omfattande planeringsarbete har förestått den aktuella avverkningen: Ett åtta hektar stort området vå kilometer in efter Byskeälvsvägen, vid Ardnesjaure. Däribland samrådsmöte med sameby, som hade önskemål om markbränning för att att underlätta renflytten och skapa bättre sommarbete:

-Markbränning skapar också nya förutsättningar för liv. Vid avverkningen har man lämnat trädgrupper för att få en variation i olika åldrar. En bonus är då att hänglaven sprider sig, och i de gamla träden kan exempelvis fiskljusen bygga bo. Här finns även dödved och en bra kantzon ner mot sjön, konstaterar Anders och konstaterar att det i dag tas betydligt större hänsyn inom skogsbruket jämfört med 1970- och 1980-talen.

Allmänningsförvaltaren Robert Grimm berättar att på "den tiden" var skogsbruket betydligt mer produktionsinriktat:
-Det är vi visserligen även i dag, men vi städar inte lika mycket som förr. Utan nu vägs även långsiktiga naturaspekter och social hänsyn in i det hela. Dessutom får vi inte hugga ner skog utan att sätta nya plantor.

Statistik visar att Sverige har endast 1 procent av världens skogar. Men är likafullt 2:a i världen på att exportera virke och papper. (Kanada är 1:a.)
-Vi har ju inte olja som Norge... Men däremot skog, som vi blivit duktiga på att ta hand om, säger Robert.

Pappkartong

Men skogsbranschen är enligt honom i en "kortsiktigt smärtsam period". Folk läser nyheter i större grad på internet, vilket medför minskat behov av tidningspapper:
-Långsiktigt sitter dock Sverige på en guldgruva eftersom det beställs mer och mer via internet och då behövs mycket kartongpapper.


Länets vackraste hygge finns enligt utsago, två kilometer in efter Byskeälvsvägen, i Arvidsjaurs kommun. Foto Anders Nänzén, Skoglig samverkan.

Juryn för Skoglig samverkans motivering för "Norrbottens vackraste hygge 2013":
"Omgiven av bergstoppar på 420 meter över havet och klara fisketjärnar, ligger årets vackraste hygge inbäddat i det norrbottniska skogslandskapet. Markägaren har i sin ambition att samverka med annan areell näring använt sig såväl av gammal som ny teknik, för att skapa detta vackra hygge. Att viktiga naturvärden, som bränd död ved, tillkommer på köpet blir det som fäller avgörandet. Detta kan inte vara annat än det självklara valet till årets vackraste hygge".

 

Fakta:

  • Skoglig samverkan innefattar 21 medlemsföretag. Detta är tredje året man delar ut priset för Årets vackraste hygge".
  • Arvidsjaurs allmänning består av 1 040 fastigheter som ägs av (cirka) 1 600 delägare.
  • Skogsbolaget SCA köpte den aktuella skogen/avverkningsrätten av Arvidsjaurs allmänning.

Skriv ut: