Avtackade vid Jägarbataljonen

2013-12-19 11:01

Foto: Anna-Lena Hesse, Informationsavdelningen I 19.
Från vänster: Regementsförvaltare Jari Mäkela, de tre som avtackades, överstelöjtnant Ulf Starefeldt, major Jan-Olov Lundmark och major Bjarne Hald. Längst till höger, regementschefen, överste Olov Granander och bataljonschefen, överstelöjtnant Urban Edlund. Foto: Anna-Lena Hesse, Informationsavdelningen I 19.


I samband med personalinformationen vid Jägarbataljonen i Arvidsjaur, 18 december, avtackades tre medarbetare som avslutat sin anställning och gått i pension.

 

Utdelningen genomfördes på AJB i Arvidsjaur av regementschefen Olof Granander och bataljonschefen Urban Edlund, som en avslutning inför den stundande jul- och nyårsledigheten.

 


Skriv ut: