LTU hjälper Tillväxtenheten att bli "Bäst i Test"

2013-04-09 11:44


Arvidsjaurs kommuns tillväxtchef, Ann-Kristin Vinka, berättar om visionen med "Bäst i Test", för elever vid Luleå Tekniska Universitet (LTU).

 

Arvidsjaurs kommuns vision är att bli "Bäst i Test" inom flera olika områden:
-Det är en strävan som även vi på Tillväxtenheten jobbar mot. Till hjälp har vi nu en klass från Luleå Tekniska Universitet, säger tillväxtchef Ann-Kristin Vinka.

  

50 studenter gånger 400 elevtimmar sätts in som resurs i arbetet. Dessutom kostnadsfritt:
-Vi ser det som en win-win situation, där Arvidsjaurs kommun får hjälp av våra engagerade studenter samtidigt som kursen får ett riktigt fall att jobba med, säger Håkan Perzon, kursansvarig vid LTU.


Taggade! Kursansvarige Håkan Perzon, LTU, Peter Manner, Arvidsjaurs turistbyrå, Bibbi Good, integrations- och inflyttningssamordnare i Arvidsjaurs kommun, Anders Bystedt, LTU och Ann-Kristin Vinka, tillväxtchef Arvidsjaurs kommun.   

Kursen heter "Integrationsprojektet inom företagsekonomi, logistik och kvalitet" och hade "kick off" i samband med Tillväxtenhetens besök 3 april. De fick då information om kommunen i allmänhet och Tillväxtenhetens struktur och verksamheter i synnerhet:
-Det är bra att kursdeltagarna får en övergripande bild. Vi kommer även att besöka Arvidsjaur under en dag, för att de med egna ögon ska kunna skapa sig en egen bild, säger Håkan.

Planerna sedan är att kursen splittras upp i tio olika grupper, där varje enhet ska fördjupa sig i olika problem. Slutgiltig lösning ska presenteras 4 juni.


Elever från LTU ska under våren fördjupa sig i Arvidsjaurs kommun och fram för allt i Tillväxtenhetens verksamheter. Förhoppningsvis kommer det flera intressanta svar på hur man kan gå vidare mot visionen att bli Bäst i Test och utveckla verksamheterna.

Syftet med kursen:
Att ge en helhetssyn på ett företags- eller organisations verksamhet - utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. (Det vill säga: integration av marknadsföring, organisation, redovisning och styrning, kvalitetsteknik och logistik.)  

Efter genomförd kurs ska eleven kunna:
... formulera problem med stöd i relevant teori för ett företagsekonomiskt problemområde.
... analysera intern och extern information/data för att utveckla förslag till problemläsningar.
... planera och genomföra informationsinsamling, som underlag för analys.
... arbeta i projektform, känna till och tillämpa olika projektplaneringsverktyg.
... muntligt och skriftligt avrapportera genomfört arbete och resultat.


Arvid Andersson (tv) kommer ursprungligen från Sorsele men har gått naturprogrammet i Arvidsjaur innan högskolestudierna på LTU. "Det ska bli intressant att ta sig an den här uppgiften" sa han och fick medhåll av studiekompisen Viktor Fredriksson, Norrköping.

-Låt kreativiteten flöda! uppmanade kursasnvarige Håkan Perzon, LTU.

-Jag ser verkligen fram emot det här samarbetet. Det ska bli så oerhört spännande! sa tillväxtchefen Ann-Kristin Vinka, Arvidsjaurs kommun. 

 


Skriv ut: