Jägarbataljonen växer i volym!

2013-04-04 10:45


Jägarbataljonen i Arvidsjaur utökar sin volym till hösten. Bataljonen har genom åren alltid haft en stark förankring i samhället. Foto Kent Norberg.
Jägarbataljonen i Arvidsjaur växer i volym, i storleksklassen 40-50 nyanställningar under hösten. "Jägarna" har sedan starten 1980 alltid haft en stark förankring i samhället. Arkivfoto: Kent Norberg. 
 


Under 2013 kan Arméns Jägarbataljon, i Arvidsjaur, heltidsanställa upp till 130 gruppbefäl och soldater!
-Kanske fler än så, säger bataljonschef Urban Edlund.

 

Urban Edlund, chef för Arméns Jägarbataljon, som återfinns i Arvidsjaur. Några av bataljonens nuvarande gruppbefäl kommer att påbörja utbildning till specialistofficerare och officerare. Året därefter är målsättningen att öka ytterligare i volym:
-Det vill säga minst 130 heltidsanställda gruppbefäl och soldater.
Produktionsledningen inom Högkvarteret är dem som årligen beslutar om varje förbands personalramar och avsätter resurser.

Jägarbataljonens volymökning kan handla om minst 40-50 nyanställningar från augusti i år!

För tredje året i rad har den tre månader långa grundläggande militära utbildningen, GMU inletts. I tisdags, 2 april, ryckte 56 nya rekryter in till Jägarbataljonen för att genomgå GMU. Denna utbildning är mer eller mindre exakt likadan överallt i Försvarsmakten:
-Men de som kommer hit uppfyller den kravprofil som en gång skapades för jägartjänst vid K4 i Arvidsjaur och I22 i Kiruna, säger Edlund.

Försvarsmaktens personalförsörjning bygger numera på frivillighet. Och GMU är den första fasen i den utbildning som leder till anställning och tjänstgöring:
-Dessa tre månader är dock ingen jägarutbildning, inte i något avseende och inte någonstans i Försvarsmakten. Däremot är GMU vid Arméns jägarbataljon den bästa förberedelsen för anställning och fortsatt grundutbildning vid just Jägarbataljonen.

Från och med anställning sker fortsatt grundutbildning under tolv månader, inklusive sex månaders vintertjänst.


Övning i firning och klättring på glaciär vid Kebnekaise mars 2013. Foto AJB.

Under värnpliktstiden var det cirka 18 procent av en åldersklass som klarade den fysiska, psykiska och medicinska kravprofilen för jägartjänst. Det visar statistik från dåtidens så kallade mönstringar, där prov, tester och läkarundersökningar genomfördes.

Numera är det cirka 12 procent av alla som genomför det som nu kallas antagningsprövning, som uppfyller kravprofilen för jägartjänst:
-Nu när förbandet har nått en grundläggande och relativt stabil volym kommer vi att för vissa befattningar, och för vissa enheter inom förbandet, använda en anpassad kravprofil. Tillämpningen av denna sker redan från i vår inför anställning till hösten. 

-Denna personal kommer även att genomföra en specialiserad fortsatt grundutbildning, mer inriktad på aktuell tjänst och befattning, säger Urban Edlund, AJB (Armén Jägarbataljon).


Skjutning med granatgevär på skjutbana under insats i Afghanistan 2013. Foto AJB.

För att bli aktuell för anställning i augusti är sista ansökningsdag är 30 april.
(Det gäller för alla dem som inte genomför GMU hos AJB nu i år.)

Utvalda, lämpliga ur dessa ansökningar kallas till särskilda och kompletterande prov, tester och läkarundersökningar vecka 21. Information om detta läggs upp på jägarbloggen.

-Det är alltså inte endast våra GMU-rekryter som kan anställas. Utan även personer som gör eller gjort GMU på annan plats. Samt personer med värnpliktig grundutbildning, GU, har möjligheter att bli anställda hos oss. 

AJB
Vill även du bli jägarsoldat?

Beroende på vilken bakgrund individen har genomförs hela eller endast delar av den tolv månader långa grundutbildningen till jägarsoldat:
-Allt beror på kunskaper, färdigheter, fysisk förmåga och erfarenhet.


Skriv ut: