Fridhem vidare till riksfinal i Teknikåttan!

2013-04-19 14:59


Teknikåttan
Fridhemsskolans elever i klass 8:3 deltar i tävlingen "Teknikåttan". Foto Kent Norberg.

 

Vi berättade häromdagen om klass 8:3, Frihemsskolan som reste till Kiruna för att tävla i "Teknikåttans" regionfinal... Klassen infriade sina förväntningar och vann! Det innebär att de tävlar i final i Göteborg, 23 maj!
-Jättekul! tyckte eleverna efteråt. Frågetävlingen "Teknikåttan" startade 1993, vid Linköpings tekniska högskola, och är en samarbetsorganisation mellan 11 lärosäten i Sverige. Sedan dess har intresset för att delta ökat från år till år. I dag är Teknikåttan rikstäckande och indelad i elva regioner, där en högskola eller ett universitet i varje region ansvarar för tävlingarna och för kontakterna med landets åttondeklassare och deras lärare. Från och med år 2000 kan alltså landets alla åttondeklassare delta i uttagningstävlingen.

Frågorna berör naturvetenskap och teknik. Det huvudsakliga syftet med tävlingen är att väcka intresset för naturvetenskap och teknik bland både flickor och pojkar, stimulera deras fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga samt stärka deras självförtroende.

På Teknikåttans hemsida skriver de att syftet med tävlingen är att visa på alternativa vägar till kunskap:
"Genom att relatera till vardagsnära teknik och genom att anlägga nya perspektiv på naturvetenskapliga fenomen lockas eleverna att ge kloka svar på kluriga problem. Därigenom stärks också elevernas tilltro till sitt eget sunda förnuft".

Teknikåttan kan även fungera som en resurs för lärare som undervisar i teknik eller de naturvetenskapliga ämnena i hela grundskolan. Genom att utnyttja databasen Kunskapsnätet och använda sig av frågorna i undervisningen kan hela klassen arbeta med och fördjupa sig i de fenomen, eller den tekniken, som frågorna handlar om.

Läs mer på http://www.teknikattan.se/vem-kan-delta/om-tavlingen/


Skriv ut: