Jämförelse ska få Arvidsjaurs ekonomi på fötter igen

2013-04-22 14:34


"Strategier för kommunal hushållning
Arvidsjaurs kommuns koncernledning jobbar med "Strategier för kommunal hushållning". 

 

Många av landets 290 kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar. Arvidsjaurs kommun är en av dem.
Nu ska jämförelser med andra kommuner visa var insatser måste göras.

 

Resultatet för 2012 visar på stort minus. Hela 14,8 miljoner kronor!
Men redan i februari påbörjades ett nytt sätt att jobba med budgetprocessen. På den årliga ekonomidagen startades nämligen arbetet med att flytta fokus från vad som varit - till att istället jämföra oss med andra kommuner. Via ekonomiska och kvalitetsmässiga nyckeltal undersöks nämligen var de största skillnaderna finns:
-På så sätt går det se om vi har en kostnadseffektiv verksamhet eller inte, säger kommunchef Johnny Högberg.

Vid en snabb analys, i februari, konstaterades att kommunen led av en alltför stor "kostym" inom flera områden:
-Kan vi närma oss eller bli bättre än liknande kommuner i de berörda områdena kommer vi att få en bra och stabil ekonomi i framtiden.

Kommunens pengapåse...Koncernledningens arbete går därför vidare med att analysera nyckeltal, för att politiken ska kunna ta nödvändiga beslut. Första politiska träffen sker redan 23 april, i samband med ekonomiutskottets möte. Förhoppningen är att i ett tidigt stadium komma överens om en handlingsplan med den politiska ledningen.

Arbetet för att stärka ekonomin grundar sig på studien: "Strategier för kommunal hushållning", framtagen på uppdrag RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser). Där finns bland annat en punktlista med åtgärder för att nå framgång.

Bland annat nämns vikten av skapa en gemensam syn på hushållningens utmaningar. Med andra ord måste politisk ledning och tjänstemannaledning göra gemensam sak i arbetet. Dessutom anses det av yttersta vikt att samsynen ska föras så långt ner i organisationen som möjligt, för att inte "krackelera".

-Information och öppenhet är också viktiga beståndsdelar för att skapa förtroende och delaktighet, säger Högberg och hänvisar till studien.

Där visar undersökningar, från andra kommuner som varit i samma sits tidigare, att ju fler som känner till behovet av ekonomisk åtstramning och förstår varför, desto större är sannolikheten att arbetet med ekonomistyrning får genomslag. 


Skriv ut: