Lärare från Leeds imponeras av Arvidsjaurs skolor!

2013-04-17 11:42


Frisdhemsskolan bjöd på rockkonsert för Leedslärare.
Högstadielever från Fridhemsskolan bjöd på en uppskattad rockkonsert för lärare från Leeds. Foto Kent Norberg.

 

Lärare från engelska storstaden Leeds befinner sig i veckan i Arvidsjaur för att se och lära:
-De är imponerade över vår "platta" skolorganisation, säger Leif Carlsson, rektor vid Fridhemsskolan. 

 

Allt grundar sig i ett samarbetsprojekt som heter Comenius, där även skolpersonal från Arvidsjaur besöker Leeds:
-Det är alltid intressant och lärorikt med ett sådant här utbyte, säger Maria Lavander, skolkontoret. 

Leif berättar att han som rektor möter flera olika nyckelpersoner från Leeds skolor, som bland annat jobbar med elever i behov av särskilt stöd:
-De ser på vår skola, vår måluppföljning och hur vi jobbar med elever.

Lärare från Leeds.
Lärare från Leeds uppskattade att bli bjudna på musikkonsert av elever från Fridhemsskolan.


Arvidsjaur erhöll 2010 och 2011 pris "Bästa skolkommunen i Sverige". Här finns utbildning på olika nivåer, från förskola upp till högskolenivå via Lärcentra.

-Besöket kommer från två olika Leedsskolor, där lärarna träffas för första gången nu här i Arvidsjaur. En av skolorna jobbar med elever som har besvärliga förhållanden och förutsättningar. Där finner de vår modell med att lyfta elevens självkänsla och arbeta tillsammans med familjen intressant, säger Leif.


Eleverna bjöd på en medley av svenska låtar, däribland ABBA och avslutade med en låt av Adele.

Andra saker som studeras är hur skolan i Arvidsjaurs kommun jobbar med övergångar mellan de olika "stadierna": Låg-, mellan- och högstadierna samt gymnasiet.

-Vi upplever att svenska förskola har god kvalitet och att ni pratar väl om er verksamhet. I Leeds är vi mer begränsade, inte minst av rädsla för påföljder, sa en av lärarna.

Under eftermiddagen besöktes även Ringelskolan och elevhälsan.

Max löf spelade bas.
Närmast kameran: Max Löf, bas och Tomas Lundberg, gitarr.

Fakta:
Som ett led i Europeiska unionens program för livslångt lärande, avser Comenius-programmet att hjälpa unga människor och utbildare att bättre förstå och lära känna de europeiska kulturerna, språken och värderingarna. Comenius har tre olika rubriker: "Mobilitet", "Partnerskap" och "Multilaterala projekt".

Olle Hallin Trummor
Olle Hallin på trummor.


Alla eleverna... (Dock förmodligen inte alla i rätt ordning?). Från vänster: Pontus Nilsson, Elin Lundmark, Lisa Reinholdsson, Hedvig Lundgren, Lina Åhman, Agnes Lundqvist, Jennie Holmström, Hanna Öhman, Olle Hallin, Tomas Lundberg, Frans Carlsson och mas Löf. Alla under ledning av musikläraren Ulrik Bylander.

Vem var Comenius?
Johann Comenius (1592–1670), som föddes i det som idag är Republiken Tjeckien, hette från början Jan Amos Komenský. Comenius som var filosof, lärare och författare ansåg att man endast kunde uppnå sin fulla potential, och leva ett harmoniskt liv, genom utbildning. Han anses som en av grundarna till den moderna utbildningen och enligt vad som sägs, den som uppfann läroboken.


Skriv ut: