Medborgarundersökning

2012-09-12 08:56


Vad tycker du om Arvidsjaurs kommun?


Vy över Arvidsjarus samhälle. Foto Kent Norberg.
Vy över Arvidsjarus samhälle. Foto Kent Norberg. 


Arvidsjaurs kommun vill kunna erbjuda en så bra kommun som möjligt. För att kunna jobba mot det målet är det viktigt att få veta hur invånarna i Arvidsjaur ser på sin kommun.

 

I dagarna kommer därför femhundra slumpvis utvalda personer bli ombedda att besvara en enkät som SCB skickar ut. Enkäten ger ett bra underlag för jämförelser med de andra kommunerna som valt att vara med, och visar på vad som är bra i Arvidsjaur och vilka områden vi behöver jobba mer på.

Frågorna är indelade i tre delar. Arvidsjaur deltog i samma undersökning år 2006, så det ska bli väldigt spännande att se vad det blivit för förändringar sedan dess. Då var arvidsjaursborna överlag mer nöjda än de som bor i de andra kommunerna som var med i undersökningen då, inom alla tre delar som enkäten behandlar.

Frågan är hur det ser ut nu, sex år senare?

BostäderDel A handlar om hur Arvidsjaur uppfattas som en plats att bo och leva på. Förra gången fick Arvidsjaur 76 poäng, vilket var hela 12 poäng bättre än genomsnittet. Det är minsann inte illa! Mest nöjd var Arvidsjaursborna med miljö, fritid och trygghet medan arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter och kommunikationer hade större utvecklingspotential. Störst betydelse för helhetsnöjdheten hade miljö, fritid, bostäder och kommersiellt utbud.


Räddningstjänsten. Foto Kent Norberg.I del B
handlar frågorna om vad medborgarna tycker om de olika saker som kommunen ansvarar för (skola, omsorg och gator och vägar till exempel). Även här var Arvidsjaursborna mer nöjda än genomsnittet. Viktigast för hur nöjd man är med kommunens verksamheter var hur det fungerar inom räddningstjänsten, renhållningen, fritid - idrott, miljöarbete, stöd för utsatta personer och äldreomsorgen.

Politiker. Foto kent norbergDen sista delen, C, behandlar frågor om hur nöjda medborgarna är med möjligheten till inflytande, information och påverkan i kommunen. Man tittar bland annat på hur lätt, eller svårt, det är att komma i kontakt med politiker, tjänstemän och chefer inom kommunen, samt vilket förtroende medborgarna har för dem.

Kommunen har jobbat väldigt mycket med olika delar sedan sist. Bland annat med möjligheten till inflytande, där möjligheten till medborgarförslag och förslagsbrevlåda är nya sedan 2006. Vi försöker också finna former för hur man kan jobba med barns- och ungas inflytande. Det ska bli väldigt intressant att se vad det har givit för resultat och därför är det så viktigt för oss att så många som möjligt av dem som får enkäten tar sig tid att svara på den.

Tack på förhand!


Skriv ut: