Nordens modernaste militära skjutbana invigd i Arvidsjaur!

2012-10-02 16:06

 

Arvidsjaurs kommunalråd invigde Jägarbataljonens nya moderna skjutbana, här tillsammans med Norrbottens regementes ställföreträdande chef; Jarmo Koski. Foto Kent Norberg.
Arvidsjaurs kommunalråd invigde Jägarbataljonens nya moderna skjutbana, här tillsammans med Norrbottens regementes ställföreträdande chef; Jarmo Koski. 
 

-Jägarsoldatens enskilda förmåga, tillsammans med sitt vapen, är unik i Försvarsmakten. Därför är det viktigt att de får bra förutsättningar att öva sitt skytte. Det får de med den här nya skjutbanan, sa Jarmo Koski, ställföreträdande regementschef I 19.

 

Jerry Johansson klipper bandet till AJB:s nya skjutbana. Foto Kent Norberg.På måndagseftermiddagen invigdes förmodligen Nordens modernaste skjutbana för militärt skytte, i Arvidsjaur. Det skedde med tal av representanter från; Fortifikationsverket (som byggt den nya anläggningen på uppdrag av Försvarsmakten) och I 19 Norrbottens regemente samt med bandklippning av Arvidsjaurs kommunalråd, Jerry Johansson:
-Det känns roligt med en sådan här investering, en del av utvecklingen av skjutfältet!

-Utbildningsbetingelserna har utan tvekan blivit ännu bättre. Såväl för våra egna soldater, som för övrigt nationell- och internationell verksamhet, här på vårt skjutfältsområde, sa Urban Edlund, chef Jägarbataljonen.

Nya skjutbanan.
Banan är försedd med reglerbar belysning av målområde och skjutområdet, 50 meter ut från tavlorna. Även tidsstyrt blixtljus samt fjärrstyrd spårljussimulering med strålkastare finns installerad.

Jägarsoldatsutbildade tillika skjutfältsansvarige; Dennis Jonsson, gratulerade till "förmodligen Nordens modernaste militära skjutbana
Jägarsoldatsutbildade, tillika skjutfältsansvarige; Dennis Jonsson, Fortifikationsverket, gratulerade till: "Förmodligen Nordens modernaste militära skjutbana". Här i samspråk med Urban Edlund, chef AJB och kommunalrådet Jerry Johansson. Foto Kent Norberg.


Jägarbataljonens gamla skjutbana har inte kunnat användas på flera åt på grund av bland annat bullerstörningar. Den nya är byggt i närheten men med skjutriktning från samhället samt med gummimatta och granulat som kulfång. Dessutom har vallar uppförts som bullerskydd:
-Vi räknar med att miljökulfånget kommer att hålla omkring 13 år, innan vi får byta. Dessutom har vi låtit bygga ett skyddande tak över målområdet, sa Berth Viklund, Fortifikationsverket.

Plakett
Invigningstal av bland annat Fortifikationsverkets Gunnar Andersson och Berth Wiklund, som överlämnade en plakett till Norrbottens regemente med en symbolisk "nyckel" till anläggningen. 

Banan, som ersätter gamla G2, har delvis byggts med återvunna material, exempelvis betongelement och är anpassad för tavlor samt för fäll- och rälsmål. All "finkalibrig" militär ammunition, utom 12,7 millimeter, är tillåten. Spårljus kan användas.

I byggprojektet ingår även en ljudisolerad, eluppvärmd skjuthall för 20 skyttar.  

Den platta stora ytan, efter gamla skyttebanan G2, kommer framgent att användas som helikopterlandningsplats.

Projektledare för skjutbanebygget har varit Berth Wiklund, Fortifikationsverket (bilden till höger).Projektledare för skjutbanebygget har varit Berth Wiklund, Fortifikationsverket. Foto Kent Norberg.

Fakta:
Skjutområdet på nya banan ligger mellan 3-100 meter.
Byggkostnad: 12 miljoner kronor.
Projektstart: 2009.
Generalentreprenör: Berggren & Bergman AB.
Byggledning: Ramböll AB.
  


Skriv ut: