Kommunikation över kulturgränser - Mänskliga relationer och beteenden

2012-10-15 09:51

  

Gillis Herliz kommer till Lärcentra, Arvidsjaur.Föreläsning, 24 oktober med Gillis Herlitz, via videosändning från Vilhelmina.
Klockan 09:00-12:00.
Plats: Lärcentrum i Arvidsjaur.

 

Gillis Herlitz är en av landets mest efterfrågade föreläsare och folklivsforskare. Han är omtyckt för sin förmåga att ge klarhet i kultur- och etikfrågor som många företag brottas med idag.

Gillis har lång praktisk erfarenhet av att arbeta med frågor som rör kulturskillnader och mänskliga relationer. Han vet vad som krävs för att en organisation skall nå fram till "den goda arbetsplatsen".

Förmågan att kommunicera handlar om personlig utveckling. Det handlar också om vilka normer och värderingar som är accepterade på arbetsplatsen. Vet man det blir man trygg i mötet med andra människor och kan visa värme och intresse.

I sina föreläsningar poängterar Gillis Herlitz det egna ansvaret, det man gör och inte gör i kontakten med sina arbetskamrater.

Anmälan till: sara-maria.brannstrom@arvidsjaur.se


Skriv ut: