Hur kan man förebygga mobbning, våld, rasism och hot bland unga i samhället?

2012-10-20 12:38


Connextions Norrbotten och ABF Norr arrangerar en informationsföreläsning om hur man kan förebygga mobbning, våld, rasism och hot bland unga i samhället?

Plats: Medborgarhuset, 30 oktober 17:30-20.00.


Medverkar gör: André Bengtsson & Lizette Bergström

Innehåll: Vad kan konsekvenserna bli för de unga som är involverade i konflikten,
om inte myndigheterna och vuxna ingriper i ett tidigt skede, med
förebyggande insatser?

Vad ska/kan kommunen, skolorna och föräldrarna göra för att
gemensamt bidra till en bättre miljö för dom unga?

Förstår de unga själva hur allvarligt deras beteende är, och vilka
allvarliga konsekvenser detta kan ge dem?

Detta och allt annat ska vi i Connextions försöka ge några svar på.

André och Lizette från Connextions har tillsammans 25 års erfarenhet
från missbruk, kriminalitet och destruktiva levnadssätt. Efter själva informationsföreläsningen kommer det finnas möjligt att ta en kaffe och prata med samtliga som medverkat och även ställa frågor om personliga förhållanden. 

Samtliga från Connextions har tystnadsplikt.

Varmt välkommen!


Skriv ut: