Skoterförening och näringsliv - eniga om lederna!

2012-11-19 07:48

Skoterklubben pistar skoterleden till Stenträsket. Arkivbild: Kent Norberg.

Skoterföreningen, tillsammans med näringslivet, har skrapat ihop 100 000 kronor vid senaste mötet och prioriterar nu preparering av skoterleden mellan Arvidsjaur och Stenträsket. Arkivbild: Kent Norberg.

 

Arvidsjaurs snöskoterförening och näringslivet är nu redo inför skotersäsongen!
-Det finns en vilja! konstaterar Mattias Jonsson, suppleant i föreningen.


Vid torsdagens utvärderingmöte av fjolårets insats, på sträckan Arvidsjaur- Stenträsket, visde det sig att det finns intresse för fortsatt interaktion mellan närings- och föreningsliv. Det resulterade i att man på mötet samlade ihop 100 000 kr till upprätthållandet av skoterleder. Mötet nådde enighet om att standarden på lederna måste hålla jämn och hög nivå.

-Skoter innebär i dag inte enbart rekreation utan även en stor del i vår vinterturism, säger Peter Manner, turistbyrån.


Torsdagskvällens möte. Ida Åhman, hotell Laponia förde anteckningar.

Mötet enades om att lederna mellan samhället och Stenträsket fortsättningsvis ska underhållas med pistmaskin. Skoterklubben kommer under vecka 47, att skicka ut deras medlemsblad, tillsammans med ett inbetalningskort till alla tidigare medlemmar.

-Det är viktigt att medborgarna känner till att engagemanget från näringslivet nu är stort. Vi hoppas nu att alla Arvidsjaursbor går med och stöttar föreningen, säger Mattias Jonsson, suppleant i Arvidsjaurs snöskoterförening.

Nya medlemmar kan teckna medlemskap hos skoterhandlarna och Camp Gielas.

Ove Granlundo ch Mattias Jonson, ordförande.
Föreningsliv och näringsliv i samarbete för Arvidsjaurs utveckling. Mattias Jonsson, Arvidsjaurs Snöskoterförening, tillsammans med Ove Granlund, Företagarna Arvidsjaur. Foto Peter Manner.


-I Arvidsjaurs kommun fanns för något år sedan 3500 skotrar. Om folk betalade den ringa årsavgiften till skoterföreningen, skulle det gynna alla som via preparerade skoterleder vill ta sig ut i naturen, säger Mattias.

 


Skriv ut: