Rösta på "Årets vägvisare"!

2012-11-16 08:56

 

Arvidsjaur är ett gammalt traditionellt samiskt område med tre verksamma skogssamebyar. I Arvidsjaur har det talats och talas än idag umesamiska, om än av ett fåtal.


Revitaliseringen av det umesamiska språket är mycket akut och kunskaperna om den skogssamiska kulturen och näringen är liten.

Instiftandet av detta pris är ett led i arbetet med att återta och öka användningen av det umesamiska språket samt bidra till ökade kunskaper om den skogssamiska kulturen och näringen.

Priset går till en person, personer, förening eller organisation som gjort insatser av betydelse för det umesamiska språket och/eller den skogsamiska kulturen/näringen i Arvidsjaurs kommun.

Priset består av en penningsumma, ett diplom och en gåva. Beslutet fattas av den samiska styrgruppen.

Rösta genom att skicka in din nominering med motivering i ett kuvert märkt "Årets vägvisare" till:
Arvidsjaurs kommun, Samisk koordinator, 933 81 Arvidsjaur. Nomineringarna skall vara kommunen tillhanda senast den 15 januari 2013.


Skriv ut: