Föreläsning om att vara god man/förvaltare

2012-02-29 09:40


Att vara god man. Foto Kent Norberg.
"Att vara god man/förvaltare", föreläsning av Jan Wallgren, stadsjurist i Skövde.


Redan de gamla romarna insåg behovet, och i Bibeln uppmanar Jesus en person att se över sina räkenskaper:
-Men det kanske är lite magstarkt säga att Jesus var den första förvaltaren, sa stadsjuristen Jan Wallgren, Skövde.


Jan är expert på överförmyndarjuridik och är Sveriges mest anlitade föreläsare om godemans- och förvaltarskap. I lördags gästade han Arvidsjaur. Omkring 50 intresserade gode män och förvaltare, från Arvidsjaur och Sorsele, hade samlats i Laponias konferensrum för att lyssna på goda råd.

Överförmyndare är en obligatorisk myndighet i en kommun, och den myndighet som har tillsyn över goda män och förvaltare:
-Överförmyndaren tillsätts av kommunfullmäktige men kan bara avsättas av tingsrätten, på uppmaning av länsstyrelsen, förklarade Jan.

Överförmyndaren är även underställd JO (Justitieombudsmannen) och rör sig i ett "snårigt landskap" med mycket regler att förhålla sig till. Man kan kortfattat säga att uppgiften är att se till att gode mannen lyckas i sitt uppdrag:
-Huvudmannen ska förvaltas tryggt och ekonomin ska ge avkastning.

Föreläsaren Jan Wallgren. Foto Kent Norberg.
Västgötska. Jan jobbar som stadsjurist i Skövde, men kommer ursprungligen från Lidköping. Foto Kent Norberg.

Vilka kan då behöva/få en god man?
Jo, den som har sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, kan bli aktuell för ett god man/förvaltarskap:
-God man/förvaltare kan sökas av huvudmannan, maka, make, sambo eller närmaste släktingar. Tingsrätten tar beslutet.

Skulle personen tillfriskna ska godmanskapet upphöra.

För att bli god man bör du vara "rättrådig". Alltså hederlig, erfaren och med allmänna kunskaper i hushållsekonomi. Ett krav är att man ska vara myndig utan missbruksproblem och självklart inte själv stå under förvaltare...


80 personer från Arvidsjaur och även närliggande kommuner ville lyssna till föreläsningen om att vaa god man/förvaltare i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
50 personer från Arvidsjaur, och även närliggande kommuner, ville lyssna till föreläsningen om att vara god man/förvaltare.

En god mans uppdrag består i att bevaka sin huvudmans rätt, sörja för personen och förvalta egendomen:
-Finns det behov av sjukvård, socialtjänst eller andra strängt personliga saker ska den gode mannen se till att söka sådan hjälp. Alltså inte utför det själv.

Nina Ask är överförmyndare i Arvidsjaurs kommun.Jan sa vidare att en god man behöver inte ta order från huvudmannen, äldrevården eller anhörig, utan utför sitt uppdrag och tar sina egna beslut:
-Det är bara överförmyndaren som i så fall kan komma med synpunkter.´

Nina Ask är överförmyndare i Arvidsjaurs kommun (bilden till höger).

Föreläsningen fortsatte hela lördagen och berörde en rad ytterligare punkter som god man och förvaltare bör tänka på. Allt från sekretessfrågor, jäv, redovisning och arvode till vad man ska tänka på vid uppdragets slut:
-Det finns ett enormt sug efter sådan här utbildning i hela landet. Men jag gör ju detta på hobbybasis och hinner tyvärr inte vara överallt.. sa Jan Wallgren.

Enligt honom finns det även ett stort behov av gode män:
-Befolkningen blir äldre och äldre. Dessutom har vi i dag många nya diagnoser samt ensamkommande flyktingar.

Två röster om föreläsningen:
-Jättebra! Det är viktigt att vi som jobbar med det här får vidareutbildning. Det borde dessutom ske oftare, sa Lisen Hallqvist, Arvidsjaur. 

-Det är även bra att träffas, skapa nätverk med andra gode man och utbyta erfarenheter. För normalt ser vi ju inte varandra, sa Elisabeth Backman.

I Arvidsjaur finns totalt 80 godmans-/förvaltaruppdrag. Därav är cirka 50 goda män. Utöver det tillkommer även 25 godmansuppdrag för ensamkommande flyktingbarn. 

 


Skriv ut: