Bred last på väg...

2012-12-28 11:15

Bred last på väg... foto kent norberg.
Kåtan upptog hela vägens bredd. Trafikanterna varnades och fick parkera på P-plats, vid sidan om väg 95, ut mot Kilver. Stefan Berggren hade den obekväma sitsen att backa med ekipaget. Mobilfoto Kent Norberg.


Nu förmiddagen varnades trafikanter på väg 95 för "bred last". Det handlade om ett par rejält stora kåtor på väg... De flyttades, enligt uppgift, till stranden vid Kilverstonebanan. Där ska de fungera som värmestugor för kunder i samband med bilevent på isen:

-Det är småkåtorna från Sameland som vi flyttar till stranden vid Kilver, vid Kilverstonebanan. Där kommer de att bli till bra använding i samband med bileventen, säger Kristoffer Lundström, vd hotell Laponia. 

7 meters kåtor på väg..
7 meter breda kåtor på väg mot Kilver.

Bred last
Lars Grahn slapp (den här turen) att backa med sin traktor. Däremot hade han ett ytterst begränsat synfält... Mobilfoto Kent Norberg.

 

 


Skriv ut: