ÖB träffade Jägarsoldater i Arvidsjaur

2012-08-13 15:27

ÖB Sverker Göranson i samspråk med Jägarsoldater i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
ÖB Sverker Göranson i samspråk med Jägarsoldater i Arvidsjaur. Närmast honom Rikard Granberg, Arvidsjaur. Samtalet handlade bland annat om karriärmöjligheterna för en anställd soldat. Foto Kent Norberg.

 

Överbefälhavaren, general, Sverker Göranson, träffade Jägarsoldater i Arvidsjaur under måndagen:
-Vi vänder på alla stenar och jobbar för att hitta förbättringsåtgärder, sa ÖB till en grupp soldater som hade funderingar om deras fortsatta karriärmöjligheter inom Försvarsmakten.


ÖBFörutom diskussioner med Arméns Jägarbataljons ledning hann ÖB även med att träffa soldater ur "Strategiska reserven". Dessa var i full färd med att packa och förbereda bandvagnar inför en stundande övning. Allvaret närmar sig nämligen med stormsteg, då gruppen (totalt 84 soldater) går i beredskap i höst, för såväl inhemsk som utländsk tjänstgöring.

Enligt jägarbataljonschefen Urban Edlund, påbörjar ett mindre antal soldater beredskap redan första veckorna i september. Merparten påbörjar dock sin beredskap i början av oktober.

Syftet med general Göransons besök var att skaffa sig en överblick av läget på AJB:
-Vi får då även en chans att redogöra för våra verksamheter; vad som är bra, mindre bra och det som kan utvecklas, sa Edlund.

ÖB Göranson smtalar med soldater från AJB. Foto Kent Norberg.
ÖB Göranson smtalar med soldater från AJB. Foto Kent Norberg.

Diskussionerna pågick hela dagen fram till middagstid. Därefter transporterades Sverker Göransson till Boden, där han senare under aftonen och i kvällen, träffade representanter från länets kommuner, med försvarsmaktsverksamhet.

Läs även: AJB deltog även i sökandet när andra komponenten till "Svarta lådan" hittades på Kebnekaise!


Det här är Sverker Göranson?
Sverker John Olof Göranson, född 3 maj 1954 i Lund, är en svensk general som sedan 25 mars 2009 är Sveriges överbefälhavare, då han efterträdde Håkan Syrén. Närmast före ÖB-posten var Göranson chef för ledningsstaben vid Högkvarteret.

Biografi 
Göranson började sin militära bana i juni 1974 som plutonbefälsvärnpliktig på Norra skånska regementet (P 6) i Kristianstad som följdes av Pansartruppernas kadett- och aspirantskola (PKAS) vid Göta livgarde (P 1) i Enköping.[2] Han genomgick därefter officersutbildning på Karlberg 1975-1977 och högre kurser på Militärhögskolan 1985-87. 1993-94 genomgick Göranson kurser vid amerikanska arméns chefs- och högre stabsskola i Fort Leavenworth, Kansas i USA, där han var en av de främsta bland de utländska eleverna.[2] Göransson har bland annat varit stabschef i den nordiska bataljonen UNPROFOR (Nordbat 2/BA 05) i Bosnien 1995-1996, brigadchef vid Livgardesbrigaden 1997-2000, svensk arméattaché och biträdande militärattaché i Washington 2000-2003, chef planeringsstaben vid Högkvarterets strategiledning, armeinspektör 2005-2007 och armétaktisk chef.
 
Göranson är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien sedan 2002.[5]
  
Göransons befordringar:
 1977 - Löjtnant
 1980 - Kapten
 1984 - Major
 1993 - Överstelöjtnant
 1997 - Överste
 2003 - Brigadgeneral
 2005 - Generalmajor
 2007 - Generallöjtnant
 2009 - General
 

Göransons utmärkelser:

 Medaljen för nit och redlighet i rikets tjänst
 Försvarsmaktens värnpliktsmedalj
 Försvarsmaktens medalj för internationella insatser
 Livgardets förtjänstmedalj
 Livgardets dragoners förtjänstmedalj
 Norra skånska regementets minnesmedalj
 Kamratförbundet för Svenska Koreaambulansens minnes- och förtjänstkors
 Finska frihetskrigarnas Blå Kors
 Amerikanska Legion of Merit (Degree of Officer)
 Amerikanska arméns chefs och högre stabscollegekurs medalj
 Italienska Försvarschefens internationella hedersmedalj
 Förenta Nationernas medalj i brons (UNPROFOR)
 The NATO medal, IFOR
 Amerikanska Legion of Merit (Degree of Commander)
 Den Kongelige Norske Fortjenstorden (Kommandør med stjerne)

(Källa: Wikipedia.)
 

 

 


Skriv ut: