Frågor och svar från tekniska!

2011-09-23 07:00


Järnvägsgatan. Foto Kent Norberg.
Järnvägsgatan som den ser ut nu 2011-09-21. Foto Kent Norberg.


Hur blir det med Laestadiusvägen och Järnvägsgatan, som kommunen nu jobbar med?
Och vad händer med tennisplanen, vid Fjällströmsvägen, där kommunen tagit bort asfalten?

 

Mårten Enoksson, gatu/VA-chef i Arvidsjaur:
-Vi kommer att plantera nya björkar längs Järnvägsgatan. Men först till våren.
Det blir ju alltså gång- och cykelväg, med grusbeläggning, och ny belysning där. Anledningen till att det inte blir asfalt, är att vi vill få pengarna att räcka till så lång gång- cykelväg som möjligt.
Mårten säger att gruset blir av samma typ som runt Nyborgstjärnen.

Hur går det med Laestadiusvägen?
- Sträckan, där asfalt nu rivits upp, ska asfalteras först till sommaren. Däför att vi vill ha en tjällyftningsperiod. Annars kan tjälen göra ojämnheter i vägbanan. Det är redan besvärligt underlag i det området. Får vi ha trafik där en vinter kan man om möjligt undvika problem, innan det är dags för asfaltering.

Blir det någon breddning av vägen?
- Nej, inte det. Däremot är det gjort en stödkant för att stabilisera upp vägen.

Tennisplan?
Tennisplanen, vid Fjällströmsvägen. Foto Kent Norberg.

Leif Ståhl, enhetsledare Parkavdelningen:

Vad händer med tennisplanen?
-Planen hade gropar och var allmänt farligt. Därför tog vi bort asfalten och förstärkte upp ytan. Hade det inte regnat så mycket skulle den redan vara asfalterad.

Leif säger dock att ambitionen är att ha planen klar under hösten.

Utöver ny asfalt monteras även ett nytt stängsel enligt "tennisnormen":
-Minns jag rätt blir det tre meter högt på gavlarna och två meter på sidorna.
 


Skriv ut: