Sametinget informerade i Arvidsjaur

2011-11-07 15:35


Aina Negga och Isabella Nutti, Sametinget. Foto Kent Norberg.
Aina Negga och Isabella Nutti, Sametinget, informerade i Arvidsjaur.

Aina Negga och Isabella Nutti, Sametinget, informerade på måndagen Arvidsjaurs kommun om "Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk".

Behovet av uppföljning och information efterfrågas från flera av förvaltningsområdena:
-Jag fick en förfrågan från Arvidsjaur och därför är vi här i dag, sa Aina.

Inbjudna var förvaltningsledare, politiker, arbetsgruppen och informatör. Mötet fördjupade sig i relaterade frågor inom förskola och omsorg. Möjligheter och problematik:
-Viljan finns, att göra det så bra som det bara går för alla grupper. Men tyvärr finns inte alltid personal med samiska språkkunnigheter att tillgå, sa förskolerektor Kristina Johansson. 

Invigning kåta. Foto Kent Norberg
Samlingsplats för alla generationer. Arkivfoto Kent Norberg.

Mötet lovordade samarbetet mellan omsorgen och förskolan, där bland annat en kåta byggts upp som en gemensam ålderöverbryggande samlingsplats för alla generationer.

Avslutningsvis hade Isabella Nutti en genomgång av hemsidan www.minoritet.se 
-Här kan ni hitta mycket bra information. Exempelvis de olika lagstadgarna, tipsade hon.

Fakta:
1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft i Sverige.
Lagens tre grundskyddsparagrafer ger de nationella minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och rätt till delaktighet och inflytande.

Susanne vikarierar som samisk koordenator i Arvidsjaur (läs artikeln) 

  


Skriv ut: