Hemvärnsgården flyttad till Rymmarstadion

2011-12-08 10:18


Rymmarstadion. Foto Kent Norberg.
Före detta Hemvärnsgården har flyttats till Rymmarstadion och nu hoppas föreningarna att det ska bli en extra skjuts i deras verksamhet.


Som många kanske uppmärksammat pågår nu arbete med att iordningsställa (före detta) Hemvärnsgården på Rymmarstadion:
-Mindre känt är möjligen syftet om hur det hela finansieras, säger Bjarne Hald, K4 IF.För drygt fem år sedan satte sig Arvidsjaurs orienteringsklubb (AOK), IFK Arvidsjaur skidor och K4 IF ner tillsammans för att försöka hitta utvecklingsformer för verksamheten på Rymmarstadion.

Bjarne Hald.Detta resulterade i en bygglovsansökan för att på sikt kunna bygga en servicebyggnad motsvarande den vid Prästberget.

-Bygglovansökan beviljades. Tyvärr lyckades vi då inte få kommunalt gehör för en finansiering av denna byggnad, säger Bjarne.

En förutsättning för att kunna få ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden är att verksamheten ska omfatta mer än om-/nybyggnation, av en byggnad:
-Det är mycket tydliga krav på såväl ekonomisk uppföljning, revision som att den verksamhet man ansöker för också genomförs.

Hemvärnsgården. Mobilkamerafoto: Kent Norberg.
Den timrade gården är just nu under renovering.

Vad är era mål, enligt ansökan till Allmänna Arvsfonden?
-Byggnaden skall kunna användas av föreningarna som samlingslokal inför träningar, teoriutbildning och föreningsmöte. Som en bieffekt av detta kan lokalen även nyttjas som sekretariat vid tävlingar.

Bjarne säger vidare att klubbarna kan därmed även satsa på bättre anpassad verksamhet för handikappade och invandrare. Byggnaden ska även kunna nyttjas av andra ideella föreningar i Arvidsjaur, för intern verksamhet såsom föreningsmöten. I byggnaden skall även finnas möjlighet till kaféverksamhet:
-Byggnaden ska också kunna användas i skolverksamheten, för deras fysiska aktiviteter och
idrottslektioner.

Byggnaden, exempelvis kaféterian, ska kunna hållas öppen vissa kvällar i veckan, under ledning av klubbarna, för Kommunens ungdomar. Med denna nya byggnad vill föreningarna införa en helt ny verksamhet på Rymmarstadion, med en satsning på barn, ungdomar, handikappade och invandrarungdomar.”

-Det bör noteras att byggnaden formellt ägs av kommunen. Dock har föreningarna fått dispositionsrätt över lokalen så länge föreningarna finns. Målet är sålunda mycket mer än en värmestuga, understryker Bjarne. 

Rymmarstadion.
Kommer huset som förr kallades för Hemvärnsgården att döpas om till "Stellingården"? Numer står den på Rymmarstadion och är under upprustning.

Ekonomin?
Totalt kommer mer än 500 000 kronor att investeras i projektet:
-Detta utöver ett mycket stort antal ideella arbetstimmar. Redan har mer än 500 timmar nedlagts!

Bjarne berättar att allmänna arvsfonden bidrar med 279 500 kr, Riksidrottsförbundet med upp till 157 000 kr och 150 000 kr från Arvidsjaur kommun:
-Nu när arbetet är i gång så har det visat sig att det fanns en gammal fuktskada i taket vid entrén, som inte fanns med i budgeten. Förhoppningsvis ska det inte påverka övriga åtgärder negativt.

Hur ser tidsplanen ut?
-Nu under vintern kommer fokus att ligga på att riva väggar, byta ut ytterdörrar, lägga in nytt innertak och golv, dra in el samt installera en kamin, säger Bjarne.
Ambitionen är att ha detta klart före nyår, så att lokalen därefter kan användas.

Anskaffning av inventarier i form av vitvaror, bord och bänkar kommer också att ske under vintern. Under kommande vår/sommar ska handikappanpassad entré, ommålning utomhus, fönsterluckor och inredning av ovanvåningen ske:
-Förhoppningsvis kan detta vara klart före hösten 2012.


Huset har placerats strax hitanför den blåa mindre byggnad, som hittills fått fungera som värmestuga på Rymmarstadion i Arvidsjaur. 

-Av särskilda skäl kommer med stor sannolikhet lokalen att i framtiden benämnas ”Stellinsgården” eller något i den riktningen. Formella beslut finns dock inte ännu.

Följande personer ingår i projektgruppen, Rolf Björklund, Lennart Jonsson, Christer Noren, Torbjörn Åman och Bjarne Hald. All ekonomi går genom K 4 IF då det endast är en förening som kan få bidrag.


Skriv ut: