Byske älv återskapas för bättre fiske

2011-12-01 06:00


Byskeälven restaureras. Foto Pontus Lundberg.
Byskeälven restaureras. Dan vidman och Eva-Li Andersson. Foto Pontus Lundberg

Restaureringen av Byskeälven och dess biflöden, från skador efter flottningen, fortgår. Arbetet påbörjades under 2007.

 
I den del av Byskeälven som rinner genom Västerbottens län hade detta arbete redan påbörjats några år tidigare. Initiativet till återställningsarbetet i Arvidsjaurs kommun kom från lokala fiskeintresserade ortsbor och medlemmar i Byskeälvens övre fiskevårdsområde.

Under 2009 utfördes de sista arbetena i älvens huvudfåra. Nu återstår återställningsarbeten med grävmaskin i främst Svärdälven och Långträskälven:
-Parallellt med maskinåterställningarna arbetar vi med att återskapa lekbottnar för öring och lax i de mindre biflödena, säger Pontus Lundberg, Makkaur Miljö AB.

Detta arbete utförs manuellt med spade och specialbyggda krattor och är både tidskrävande och arbetsamt.

Restaurering med hjälp av grävmaskin.
Under 2011 arbetade fyra personer från Arvidsjaur med handledning av grävmaskin och byggande av lekbottnar.

Arbetet har finansierats årsvis och nya projektmedel söks varje år. Naturvårdsverket och Fiskeriverket har finansierat projekten. Arvidsjaurs kommun fungerar som projektägare:
-Effekterna av våra åtgärder utvärderas fortlöpande genom så kallade elfisken på ett antal platser i älven och dess biflöden, säger Pontus.
 


Skriv ut: