Föreläsning om lärande och utveckling i förskolan.

2011-03-02 13:19


Arvidsjaur blev Sveriges bästa skolkommun 2010!


Det är Lärarförbundet som årligen utser Sveriges bästa skolkommuner för att
sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Som en del
i utmärkelsen fick kommunen en valfri utbildningsdag med Lärarfortbildning
AB.

Nu kommer vår utbildningskonsult Katarina Larsson till Arvidsjaur för att
föreläsa om lärande och utveckling i förskolan.

En högaktuell fråga eftersom ny skollag och en förnyad läroplan ställer
högre krav på förskolan.

Dag: Måndag 7 mars
Tid:   Kl 08.30 - 15.00
Plats: Medborgarhuset, Storgatan 12, Arvidsjaur

Kontakt:

Katarina Larsson, utbildningskonsult Lärarfortbildning AB, tfn 070-856 55 62
Maria Lavander, skolutvecklare Arvidsjaurs kommun, tfn 070-626 79 59


Skriv ut: