Arvidsjaurpersonal lärde sig om nödvattenmateriel

2011-05-23 15:42

PErsonal från Arvidsjaurs kommuns gatu- och VA-enhet lärde sig om nödvatten. Foto Kent Norberg.
Personal från Arvidsjaurs kommuns gatu- och VA-enhet lärde sig om nödvatten. På bilden syns Ronny Enoksson och Ingemar Johansson, som var snabbast med att montera "deras" kombotank.

Personal från Arvidsjaurs kommunförvaltning har genomgått kurs i nödvattenmaterial:
-Intressant och bra att ha kunskap om detta, sa Ingemar Johansson, gatu/va. 


Under 2001 och 2002 drabbades Sverige av flera stora översvämningar med besvärliga konsekvenser för dricksvattenproducenterna. Det var anledningen för Livsmedelsverket att inrätta en nationell vattenkatastrofgrupp kallad "VAKA":
-Det är en snabb hjälp i svåra situationer, sa kursledaren Mats Eriksson-Uhr, Livsmedelsverket.


Samling på Nödvattenkursen i Luleå. Deltagare från A-kommunerna samt flera andra Norrbottenskommuner.

VAKA kan anlitas av alla kommunala funktioner och alla drickvattensproducenter. De nås via SOS-alarm eller direktnummer:
-Vi ger stöd, expertråd och hjälper till med handlingsplaner med mera. Vid långvariga störningar finns unik utrustning att låna...

Rolf Svensson från Livsmedelsverket.
Rolf Svensson från Livsmedelsverket berättade om containrarna packade med 41 kombotankar. Det finns även vintercontainar med 30 kombotankar.

Eriksson och kollegan Rolf Svensson förevisade ett 20-fots containersystem packade med kombotankar:
-Sverige är en av få länder som har denna utrustning. Den får ni låna gratis. Ni betalar endast för vattensäckarna och eventuella skador på utrustningen, sa Rolf Svensson.

 
Mats Eriksson-Uhr och Rolf Svensson, Livsmedelsverket, förevisade utrustningen och hur de bäst ska monteras vid behov.

Deltagarna i kursen fick sedan lära sig, såväl teoretiskt som praktiskt, hur man monterar och använder kombotankarna på bästa sätt.


Deltagarna delades in i olika grupper, där alla fick prova på att montera kombotankarna

Nödvattenmaterialet finns på sex platser i landet, varav Luleå är närmaste lagringsplatsen för Arvidsjaurs kommun.

Syftet med kursen var att ge så många som möjligt färdighet att hantera nödvattensutrustningen. På så vis blir en eventuell insatstid avsevärt förkortad.    


Kombotankarna rymmer 1060 liter vatten.


"Världens bästa och portabla vattenkraftverk" demonstrerades av Rolf Svensson.

Skogstoa
Lars Pettersson visade nödtoaletten "Skogstoan" som fylls med pellets vid behov... Resultatet blir i det närmaste luktfritt. Stellan Wikberg och Ingemar Johansson, Arvidsjaurs kommun, ställde frågor.


Skriv ut: