Bo Lundmark - en auktoritet inom biobränsle!

2011-05-27 13:07


Bo Lundmark, GME, har jobbat med biobränlsefrågan i 15 år. Foto Kent Norberg.
Bo Lundmark, GME, har jobbat inom biobränslebranschen i 15 år. Bredvid honom skymtar även Cecilia W Roslund och Anna Lundmark (dotter till Bo).

Bo Lundmark, vd för Glommersträsk miljöenergi (GME), håller vid det här laget på att vara en nationell auktoritet i sin bransch. På torsdagen hölls en visning av ax till ugn för ett stort antal intresserade:
-Målet med vårt arbete är att få lönsamhet i hela kedjan, sa Bo.

Bo Lundmark. Foto Kent Norberg.Hushållningssällskapet och GME jobbar sedan ett år tillbaka tillsammans i ett treårigt projekt som heter "Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem".

I projektet ingår demonstrationer och visningar. Syftet är att inspirera och skapa engagemang kring rörflen och dess möjligheter:
-Det är verkligen kul att GME får vara ledande i landet på ämnet, sa Cecilia W Roslund, Hushållningssällskapet.


GME visade balning och bärgning av rörflen, brikettering och värmeproduktion.
Briketteringen sker i landets enda mobila brikettmaskin med skruvpressteknik. Maskinen är tillverkad i Polen för halm:
-Men vi är de första som matar in rörflen i den, sa Bo Lundmark och berättade att det finns gott om biobränsle i kommunen.

Visning av Sveriges enda mobila briketteringsmasking. Foto Kent Norberg.
Sveriges enda mobila briketteringsmasking finns hos GME, i Glommersträsk.
 
Enligt honom "skriker" man efter det i södra landsdelarna. Medan det in norr inte än finns samma efterfrågan..
-Vi beräknar att det skulle kunna produceras 594 gigawatt per år, i kommunen, om vi tog tillvara på tillgångarna.

Anna Lundmark. Foto Kent Norberg.
Anna Lundmark visar upp en färdig brikett av rörflen.


I Sverige tillverkas omkring 1,5 terawatt från åkermark. Av salix, rörflen, hampa, halm och snabbväxande lövträd. Det ligger cirka 200 000 hektar åkermark i träda i landet, så med ny teknik och lösningar för logistik, finns det potential:
-Kortsiktigt kan man få ut mycket energi per hektar och år. Vilket kan vara bra vid energiomställningen, sa Cecilia W Roslund, Hushållningssällskapet.

Lars-Erik H.
Lars-Erik Hellerstrand, bördig från Slagnäs, jobbar åt Arvidsjaurs kommun med Tanzaniaprojektet.

Lars-Erik Hellerstrand, berättade sedan om ett projekt mellan Arvidsjaur och Mwanga, Tanzania, där GME ger förhoppningar i ett land som är i nöd efter alternativa bränslen:

-Projektets målsättning är att lära invånarna i Tanzania hur de kan ta vara på biobränslen. Bo Lundmark har till och med hittat en rörflensliknande växt, i området, som med inblandning av risskal nu ska testas och briketteras.


En delegation från Mwanga besökte Arvidsjaur förra året. På bilden hälsar de på dåvarande kommunchef, Barbro Ternert.

I sommar kommer en delegation till GME i Glommersträsk för att lära sig processen och underhåll av utrustning. I augusti åker en svensk delegation ner till Mwanga att installera en liten mobil anläggning för briketteringen. 

Fakta:
I Sverige kostar rörflen 700-800 kronor per ton. En normalskörd ger 3-6 ton per hektar.
GME är även delaktiga i förgasningstester med pulveriserad rörflen.
hitta mer information och länkar på www.bioenerginord.com
 
Enhet - Symbol = Betydelse

Kilowatt kW = 1 000 watt

Megawatt MW= 1 000 000 watt

Gigawatt GW= 1 000 000 000 watt

Terawatt TW = 1 000 000 000 000 watt


(Källa: Arvidsjaur Energi) 
 


Skriv ut: