Post- och telestyrelsen i Arvidsjaur

2011-06-15 10:00


Post- och telestyrelsen besökte Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg.
Post- och telestyrelsen anser att Arvidsjaur är ett bra exempel på hur en kommun ska jobba med bredbandsfrågor. Här vid deras senaste besök, i samspråk med näringslivschef Kenneth Eklund och Glen Eriksson, stadsnätansvarig i Arvidsjaur.
  

I mars i år fick Arvidsjaur ta emot priset som 2010 års stadsnätsoperatör, för sitt strategiska arbete kring bredbandsfrågor. Dessutom blev Arvidsjaur kommun uttagen av PTS (Post- och telestyrelsen) som ett bra exempel för hur man arbetar med dessa frågor.


PTS har i en särskild skrift, riktad till Sveriges samtliga kommuner och stadsnät, visat upp Arvidsjaur som ett föredöme:
-Det känns hedrande, säger Glen Eriksson, stadsnätsansvarig i Arvidsjaurs kommun.

9 juni besöktes kommunen av Viktoria Arwinge och Madeleine Sandman från PTS samt IT Norrbottens VD Tony Blomqvist. Tillsammans med näringslivschef Kenneth Eklund och Glen Eriksson diskuterade de hur utvecklingsarbetet i Arvidsjaur även fortsättningsvis kan nyttjas utifrån det regionala perspektivet i Norrbotten: 
-Vi pratade också om hur det skulle kunna vara till nytta för andra regioners arbete i Sverige, säger Glen.

Mötet konstaterade att det fortsättningsvis är viktigt att det politiska utvecklingsarbetet, såväl lokalt, regionalt som nationellt, kring bredband och verksamhetsutveckling planeras in över både kortare och längre sikt.

Denna planering bör enligt PTS och regeringens strategiska planer för den, så kallade, ”digitala agendan” ske både på kortare och längre sikt (10-15 år) samt revideras årligen.

Fakta:
Post och telestyrelsen, bildades 1992, och är en myndighet som på regeringens uppdrag har ansvarar för nationella infrastrukturfrågor inom tele, post och datakommunikation.


Skriv ut: