Att vara barn, förr och nu i Arvidsjaurs kommun

2011-06-27 11:57


Lena Lindgren har utkommit med en ny skrift i sin samling om människor historiskt sett i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Lena Lindgren, kulturen, är aktuell med en ny skrift i sin samling om människor historiskt och nu, i Arvidsjaur. 

Lena Lindgren har utkommit med en ny skrift i sin serie om människor och dess historia i Arvidsjaur:
-Min senaste skrift heter "Att vara barn, förr och nu i Arvidsjaurs kommun. Jag hoppas att boken kommer många till nytta, säger Lena.

Länk till beställningssida för olika skrifter

Lena menar att Arvidsjaur beskrivs genom de människor som bott och verkat här. Att dessa människor har satt prägel på vår ort, och därmed är intressanta att dokumentera.

Allt startade egentligen när Lena återvände till Arvidsjaur, tillsammans med familjen, efter ha bott i förskingringen, sedan hon var i tonåren:
-I den vevan blossade intresset för mina egna rötter upp, men även för vår lokalhistoria. Det har drivit mig att forska och skriva bok efter bok..

Len Lindgren, slutar sitt arbete på kommunens kulturkontor och går i pension. Foto Kent Norberg.Bild: Lena Lindgren, kulturen, går i pension i sommar, efter 21 år i kommunens tjänst.

Senaste boken "Barn förr och nu", är uppdelad olika kapitel. Ett kapitel har inriktningen på barn från 1600-talet fram till nutid. Lena har gjort intervjuer med personer födda i början av 1900-talet kontra med de som är födda på 2000-talet. Syftet har varit att få en direkt jämförelse hur det var att leva som barn då och nu:
-Kortfattat kan jag säga att det visade sig vara vitt skilda barnvärldar.

En annan del jämför vardagen förr och nu. I en dikt av Sten Rådman berättas det om barn nu för tiden, med egna varma rum och med egna leksaker. "Förr låg de i kökssoffan tillsammans med flera syskon och det var kallt på morgon":
-Jag har velat att läsaren på ett lättsamt sätt ska kunna göra jämförelser med dåtid och nutid. Därför finns det tydliga och lättlästa jämförelserutor i skriften.

Att vara barn, förr och nu, i Arvidsjaurs kommun.I slutet av Lenas skrift finns en 19 sidor lång samling med kommunens olika skolor och lärare. Lena är noga med att påpeka att allt och alla inte finns med:
-Det skulle nästan vara omöjligt att få med exakt allt. Men många av de skolor och lärare som funnits och fortfarande finns är dokumenterade i skriften.

I en fjärde del berättas det om självhushåll, affärer, marknader, dialekter, hur familjer bodde förr och hur efternamn bildades.
 
Hur har det varit att jobba med skriften:
-Roligt och givande. Men det har tagit lång tid att få fram allt material, totalt två år! Mest glad är jag över bilder på Barnhemmet, som jag letat efter länge och en bild på arbetsstugan, som fanns i Arvidsjaur 1903-1923, där kommunalhuset står i dag, säger Lena och fortsätter:
-Det är en kamp att få tag på material. Så speciellt dessa bilder är jag väldigt nöjd över att ha lyckats få tag på.

Lena, du går i pension nu i sommar. Detta efter 21 år i kommunens tjänst. Finns det något kvar att göra på ditt tema med Arvidsjaur historisk sett?
-Det finns alltid saker att göra och att förtydliga, säger Lena kryptiskt.

Tidigare har Lena utkommit med:
- Manliga profiler vi minns och hört talas om, i Arvidsjaurs kommun
- Kvinnliga profiler vi minns och hört talas om, i Arvidsjaurs kommun
- Jag bor i Arvidsjaur och i Sameland
- Glam int å´ voudda du jer

Privata utgåvor:
- Sångboken "Välkommen in i musiken"
- Ture & Märta


Tidigare utgåva av Lena Lindgren.


Ur nya boken: "Att vara barn förr och nu i Arvidsjaurs kommun.
Alla skrifterna finns att köpa i kommunens bibliotek.

 


Skriv ut: