"Från idé till handling"

2011-01-27 08:43


Möte med Landsbygdsnätverket. Foto Kent Norberg.
Näringslivschef Kenneth Eklund hälsar Landsbygdsnätverket välkomna till Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.

"Från idé till handling".
Det var temat när Landsbygdsnätverket hade konferens i Arvidsjaur förra veckan.  Möjligheterna att öka entreprenörskapet i Norr- och Västerbotten, med särskilt fokus på inlandet, diskuterades.
Mötet konstaterade att det finns många aktörer och det satsas en hel del pengar:
-Däremot önskar vi att insatta medel kunde ge ett bättre resultat, sa Arvidsjaurs näringslivschef Kenneth Eklund.
 
Den allmänna attityden till entreprenörskapet ansågs inte alltid vara den bästa. Vilket därmed blir ett hinder:
-För att motverka det måste man börja redan i skolan med att skapa en positiv syn på företagande och uppfostra mer till entreprenörsskap, än vad som i dag sker.

Landsbygdsnätverket. Foto Kent Norberg.
Konferens idag: Landsbygdsnätverket

En av slutsatserna man kan dra av konferensen är att ju mer samarbete de olika aktörerna kan prestera, desto bättre blir resultatet för kunden. Det vill säga den som ska etablera sig som entreprenör.

Inspirerande föreläsningar hölls från Friteatern. Även goda exempel visades upp där unga människor kastat sig ut i den spännande, men osäkra, entreprenörsvärlden - och lyckats

Landsbygdsnätverket: Almi, Coompanion, Hela Sverige ska leva, Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, Leadergrupperingar, representanter från olika kommuner i Norr- och Västerbotten samt länsstyrelserepresentanter från de båda länen.   

Näringslivschef Kennet Eklund preenterar Arvidsjaurs kommun för Landsbygdsnätverket. Foto Kent Norberg.
Näringslivschef Kenneth Eklund presenterar Arvidsjaurs kommun för Landsbygdsnätverket.

 


Skriv ut: