Yrkeshögskolan övertar utbildningen av piloter

2011-02-01 09:47


Generalsekreterare Pia Enochsson och kommunalrådet Jerry Johansson. Foto Kent Norberg.
Arvidsjaurs kommun är först ut med att bjuda in YH (Yrkeshögskolan) i och med att pilotutbildning framgent ska ingå i YH:s utbud. Generaldirektör Pia Enochsson, YH och Arvidsjaurs kommunalråd Jerry Johansson informerade varandra om sina respektive verksamheter.
 

Enligt ett riksdagsbeslut ska pilotubildning ingå i YH:s (Yrkeshögskolan) utbud.
Kommer Arvidsjaur fortstättningsvis att få bedriva flygskola?


Arvidsjaur bjöd in YH:s generaldirektör Pia Enochsson och utredaren Margareta Landh, på måndagen, för att visa upp flygskolan och presentera kommunen. Men även för att själva informera sig om YH och utredningen:
-En givande information om YH och pilotutbildningen, summerar näringslivschef Kenneth Eklund.


Flygplats-vd Ralf Lundberg, Stina Johansson, generaldirektör Pia Enochsson, näringslivschef Kenneth Eklund, blivande kommunchef Johnny Högberg, kommunalråd Jerry Johansson och Per-Åke Bladh, pressekreterare YH. 

Generalsekreteraren Pia Enochsson sa dock att hon inte kan ge något svar i dagsläget på vilka orter som kommer att bli aktuella:
-Det är bara regeringen som kan svara på det efter att utredningen gått remissrundan.

Utredningen överlämnades till utbildningsdepartementet i november 2010.

-Därefter får vi se vilka konsekvenser det blir för oss, på YH. Uppdraget för oss nu är att utreda hur utbildningen ska dimensioneras. Inte var den ska etableras.


Pia Enochsson träffade flygskoleelever i Arvidsjaur.

Men Kenneth Eklund sa att han känner stor tillförsikt för att Arvidsjaur kommer att finnas med i slutdragningen om var, åtminstone till viss del, pilotutbildning kommer att hamna:
-Vi har bra och rätt slags utbyggd infrastruktur samt kunskaperna för att lyckas, säger han.

Arvidsjaurs kommunalråd berättade om kommunens framgångskoncept; "snö, mörker, kyla och avskildhet":
-Arvidsjaur är samiska och betyder "Den givmilda sjön". Förr i tiden handlade det nog mer om själva fisket. I dag är sjön givmild på så vis att det bedrivs näringsverksamhet där med biltest på isbanor av olika slag...
-Biltest i regionen omsätter omkring 700 miljoner kronor under fyra månaders högsäsong.

 Lastbils-/däcktester i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Bil-, komponent, lastbils-/däcktester i Arvidsjaur betyder mycket för kommunen.

YH:s representanter fick även veta att Arvidsjaurs flygplats utvecklats enormt sedan invigningen 1990. Från 6000 resenärer - till i dagens tiodubblering!
-Men flygplatsen är inte enbart flygplats utan så mycket mer. Vi har biltest, bilskoleverksamhet och inte minst gymnasial flygskola här. Vårt mål är att fortsätta utvecklas, sa Jerry Johansson.

Jerry Johansson.
Kommunalrådet Jerry Johansson och YR:s pressekreterare Per-Åke Bladh.

Flygplats-vd, Ralf Lundberg, redogjorde för olika utbildningssatsningar inom flygrelaterade utbildningar genom åren. Bland dem nämndes; skyddsvakt, avisningsutbildning, ramp och station, flygsäkerhet med flera:
-Vi har jobbat hårt med den biten. Dessutom har vi investerat totalt 24 miljoner kronor för den gymnasiala flygskolan, i hangar, skollokaler med mera. Därutöver investeringar med 22,5 miljoner kronor för flygledarutbildningen, i exempelvis; simulatorer, anpassade lokaler och projektorkostnader. Allt detta i ett led, för att fortsätta utveckla Arvidsjaur som ett centrum för flyg och flyrelaterad verksamhet/utbildning.

Flygskolans hangar i Arvidsjaur.
Flygskolans hangar i Arvidsjaur.

Generaldirektör Pia Enochsson, sa att förväntningarna på YH-myndigheten är höga.
-Syftet med utbildningsformen är, enligt riksdag och regering, att höja statusen på utbildningen samt bidra till tillväxt och att utgå ifrån arbetslivets behov. De ska ges ett långtgående inflytande över utbildningen. Vi prioriterar utbildningar som efterfrågas av arbetslivet, helt enkelt.


"Hur många platser finns det i flygsoleplanen..?".


Fotografering.. Per-Åke Bladh tar bild på kollegorna Pia Enochsson och Margareta Landh, framför Arvidsjaurs flygplatslogotyp.


Flygskolan har en egen hangar.

ervice på flyskoleplanen.
Service.

   


Skriv ut: