Ny översiktsplan på gång

2011-02-25 11:45


Anders Harr hälsar alla välkomna till planeringsdag för översiktsplanen. foto Kent Norberg.
Anders Harr hälsar alla välkomna till en planeringsdag för kommunens översiktsplan. Målet med dagen är att få en samsyn för kommunens utveckling och sätta igång processen, som ska vara klar vid nästa års utgång. 


Arvidsjaurs kommun jobbar för närvarande med en ny översiktsplan:
-Vi ska blicka framåt och försöka staka ut framtiden för vår kommun!
Det sa miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande Anders Harr, när han i morse inledde visonsdagen i fulmäktigesalen. 


En översiktsplan ska vara ett beslutsunderlag som belyser allmänna intressen. Där skapas förutsättningar och åtgärder för utveckling inom olika genrer.  

Kort sagt; en handlingsplan, vägledande för beslut vilken kan beteckas som en överenskommelse mellan kommun och stat. Här ska även inrymmas en mark- och vattenanvändningskarta.
Planen ska bygga på omvärldsanalyser, nationella och regionala mål, planer och strategier.

Nuvarande översiktsplan har tio år på nacken, och nu ska alltså en ny plan arbetas fram...
-Det är mycket viktigt att vi i arbetet tänker 20 år i förväg. Detta för att underlätta för eventuella framtida entreprenörer, som kan behöva snabba beslut, sa Heikki Kairento, teknisk chef.

Redan nu är samråd med viktiga intressenter och allmänhet påbörjad. Däribland landsbygdsutveckling i strandnära områden och vindkraftsutredningen, för att nämna ett par exempel.

Översiktsplanen ska vara klar vid utgången av 2012, fram tills dess ska arbetet fortgå. Syftet med den inledande dagen är att få med kommunens alla verksamheter, bolag och privata intressen i framtidsarbetet. Och att skapa samsyn för kommunens utveckling.

Peter Manner, Tillväxtkontoret, gav en tillbakablick över de senaste decennierna, som visade hur skogsindustrin backat 90 procent. Men balanserats upp av test- och besöksindustrin:
-Besöksnäringen har skapat omkring 200 nya arbetstillfällen och testindustrin omsätter omkring 800 miljoner kronor i regionen, på fyra månader. 

Under fredagseftermiddagen jobbar deltagarna i grupper med olika frågeställningar. Det rör sig bland annat om hur vi ska utveckla såväl tätort som glesbygd och hur vi kan hitta riskvilligt kapital? Behövs bättre företagsklimat? Och i så fall, vad är ett "bättre företagsklimat"?

Tankar och olika idéer för att motverka utflyttning och främja inflyttning:
-Få folk, som jobbar och sover i Arvidsjaur, att skriva sig här! Det handlar om stora pengar som vår kommun går mista om, sa kommunalrådet Jerry Johansson.

Fler idéer i punktform:
- Bearbeta presumtiva hemvändare
- Utbildningar
- Nöjesliv och fritid
- Privat äldreboende
- Bra, billiga kommunikationer
- Folkskolefilial
- Upprätthålla god service
- Lägenheter till rimliga priser
- "Ambassadörtänk" hos såväl kommunanställd som medborgare - till främjande för vår  
  kommun
- Utbilda kontaktperson i varje förening (400 registrerade föreningar i kommunen)
- Utbilda kassapersonal med flera frontpersoner för högre servicetänk
- Marknadsföra varumärket Arvidsjaur och olika utnämning (ex Bästa skolkommunen) 
 på webb och sociala medier
- Marknadsföra vår fina infrastruktur
- Marknadsföra vår trygga livsmiljö
- Marknadsföra vår närhet till natur samtidigt som vi har ett par timmar till Stockholm  
 med flyg
- Jobba för att skapa gruvnäring i kommunen
- Jobba för att aktivera Tvärbanan
- Jobba för att får till stånd ITÖ (internationell test- och övningscenter) och CTÖ (civilt test-
 och övningscenter)
- Arvidsjaurdag i Stockholm
- Marknadsföra ej platsburet arbete
- Företagshotell
...och sist men inte minst viktigt... Ökat barnafödande!
 


Skriv ut: