Arméns Jägarbataljon - en lägesbeskrivning

2011-03-01 07:00


Jägarbatalonen i Arvidsjaur över i subarktisk miljö. Foto Kent Norberg.
Jägarbataljonen i Arvidsjaur övar i subarktisk miljö. Foto Kent Norberg.

-Sommarens och senhöstens rekrytering gick bra. Vår erhållna ram på 50 personer för 2010 fylldes utan problem. Vi hade flera sökande per plats, rapporterar Urban Edlund, Jägarbataljonschef i Arvidsjaur.


Jägarbatalonschef Urban Edlund. Foto Johan Bergström.Han skriver till webbredaktionen att de är nöjda med sina nya kollegor; gruppbefäl och soldater. Tillsammans med bataljonens officerare är de grunden i den stående jägarbataljon som nu ska växa successivt under några år.

Jägartjänsten är krävande och det behövs mental styrka och mod att söka sig till Jägarbataljonen:
-Det är inte många personer som har det som krävs för att klara av de påfrestningar som, bland annat, en flera månader lång vintertjänst innebär. Vinterförmågan och inte minst den personliga kraften att motstå de yttre påfrestningarna, när du och dina kamrater är utelämnade åt sig själva under flera dygn med snö, mörker och kyla. Det är grunden till allt vad Jägarbataljonen står för.

Jägare på skidor. Foto Kent Norberg.
Jägare under förflyttning på skidor. Foto Kent Norberg. 

Urband skriver att "Inget annat förband i Försvarsmakten bedriver vinterutbildning och vinterövningar på samma sätt och under lika lång tid som Jägarbataljonen gör".

Det är fyra månader sedan de första gruppbefälen och soldaterna anställdes. För närvarande finns drygt 60 sådana ”yrkessoldater” anställda vid bataljonen. De senaste påbörjade sin anställning 31 januari.
Huvuddelen har utbildats vid Jägarbataljonen. Men några kommer från andra förband och vissa genomförde sin grundutbildning för flera år sedan, när K 4 fanns.

Jägarsoldater bevakar utsatta "Nisexpressen" i Kosovo 2001. Arkivfoto Kent Norberg.
Utlandstjänst. Arkivfoto Kent Norberg.

Ganska många har erfarenhet av internationell insats. Några enstaka har lägre erfarenhet av vintertjänst, men den grundläggande kunskapen och erfarenheten får de under dessa månader:
-Vi tror på dem vi har anställt. När vi har passerat vinterperioden kommer alla att växa i självförtroende, säger Urban i sin lägesrapport till webbredaktionen.
 
Urban gläder sig över att "många soldater" valt att skaffa sig boende på samhället:
-Det är sunt. Vi hoppas förstås också att kommunens och privata bostadsföretag samt privatpersoner är fortsatt beredda att erbjuda bra, flexibla och inte minst kostnadseffektiva boenden.

Vy över Jägarbataljonen och Arvidsjaurs samhälle. Foto Kent Norberg.
Vy över delar av Arvidsjaurs samhälle: Flygplatsen skymtar längst bort i bild, på andra sidan av den långsträckta Arvidsjaursjön. Den militära övningsplattformen i mitten av bilden. Och närmast i bild fjärrvärmeverket. Foto Kent Norberg. 

Enligt Jägarbataljonschefen upplever de bra stöd från kommunen i denna fråga:
-Men var och hur man vill bo är upp till den egen friheten att välja. Som bataljonschef spelar det ingen roll var soldaterna väljer att bo. För mig är huvudsaken att man tjänstgör vid förbandet..

Fortsatt rekrytering under 2011...
Förbandet ska växa ytterligare under det här året. För närvarande, och fram till 30 april, rekryteras gruppbefäl och soldater med tidigare genomförd grundutbildning (GU) bakom sig:
-Ansökningsförfarandet är numera förenklat och genomförs som en webbansökan på Försvarsmaktens hemsida.

Jägare. Foto Johan Bergström Norrlands Dragoner Arvidsjaur.
Jägare. Foto Johan Bergström Norrlands Dragoner Arvidsjaur. 

www.mil.se finns information om de tjänster som är möjliga att söka för anställning vid Jägarbataljonen. Efter granskning kallas de som bedöms vara behöriga för jägartjänst till tester, prov, intervju och läkarundersökning. Preliminärt sker det under slutet av vecka 23.

26 april rycker det in omkring 50 rekryter för att genomgå den nya och helt frivilliga grundläggande militära utbildningen (GMU):
-Utbildningen vara tre månader och avslutas 22 juli. Dessa rekryter följs upp fortlöpande under sin utbildning. De genomgår särskilda tester, prov och intervjuer i slutet av sin GMU som måste klaras av för att erbjudas anställning vid Jägarbataljonen.

GMU är en allmän utbildning. Me man blir inte jägarsoldat på så kort tid... Gruppbefäl och soldater med tidigare GU. Och soldater från GMU, som klarat av särskilda tester, prov och intervjuer samt passerat personkontroll och då anses vara lämpliga, anställs från den 8 augusti:
-Därefter sker en sex månader lång fortsatt grundutbildning. Kallad befattningsutbildning jägartjänst (BU-J). Gruppbefäl och soldater med tidigare GU genomför vissa delar av den beroende på sin bakgrund.

Spaning och underrättelse är en stor del i jägartjänsten. Foto Kent Norberg.
Spanings- och underrättelsetjänst. Foto Kent Norberg.
 
BU-J är den fokuserade, djupa, krävande och i grunden ”riktiga” jägarutbildningen.
Det är alltså först efter att ha passerat sista utbildningsdagen på BU-J, som du blivit en grundlagd jägarsoldat.
-Även rekryter som genomför sin GMU vid annat förband under vårvintern och sommaren har möjlighet att söka anställning vid Jägarbataljonen. Men de måste genomgå de särskilda tester, prov och intervjuer som nämnts ovan. Soldater med genomförd GMU vid Jägarbataljonen har företräde till anställning, före en person utbildad vid annat förband. Är man osäker hur man går tillväga kontaktar man vår personalchef, säger Urban Edlund.


Övriga nyheter från Jägarbataljonen:

• Åter i tjänst och till det dagliga kamratskapet är de flertal officerare som på ett beundransvärt sätt lett en frivilligt rekryterad jägarskvadron insatt i Afghanistan, i styrkan FS19.

• Just nu finns en frivilligt rekryterad jägarpluton insatt i FS20 i Afghanistan och de återkommer efter fullgjord insats maj/juni i år.

• Om några veckor åker vi till Nordnorge för att delta i den norska övningen Cold Challenge 2011. Övningarna i Nordnorge är mycket värdefulla för Jägarbataljonen och ger oss en ökad förmåga. Övningen är dubbelsidig med två sidor som genomför insatser mot varandra och det finns olika former av resurser att tillgå. Däribland; helikoptrar för trupptransport och flyg för flygspaning och flyganfall mot markmål m.m.

• Under hösten kommer vi genomföra utbildning och övningar i bergsterräng. Det vore kul om vi dessutom kunde återuppta den tradition som fanns tidigare år när förbandet marscherade genom samhället på vår högtidsdag (20 september), som ett sätt att visa vår uppskattning till både ortsbor och kommuninnevånare. Men även för andra som råkar befinna sig här då.
 
• Jägarbataljonen planerar för insats från försommaren 2012. Men vi inväntar slutliga besked från regementsstaben på I 19 angående utformningen på insatsen. Men även under 2013 och 2014 kommer förbandet vara aktuell för internationell insats, på ett eller annat sätt.

• I sommar (juni, juli och augusti) kommer vi även att anställa soldater för att tjänstgöra som skyddsvakter, under den perioden. För denna tjänst söker vi i första hand soldater som har genomfört GU som skyddsvakter. Och helst de som utbildats här vid Jägarbataljonen, de senaste utbildningsåren.

• Åldersstrukturen bland gruppbefälen och soldaterna är blandad. Men åldern är i grunden mindre intressant, inställningen och mental attityd är allt.


Skriv ut: