Omval i Örebro och Västra Götaland

2011-04-29 15:18

15 maj 2011 är det omval i valet till kommunfullmäktige i Örebro kommun, nordöstra valkretsen, och till landstingsfullmäktige i Västra Götalands landsting.

I Norrbotten anordnar valnämnden i Luleå kommun möjlighet att förtidsrösta för de personer som har rösträtt i något av dessa val.

Tid: måndag den 9 maj - onsdag den 11 maj, kl. 09.00-16.00
Plats: Luleå tekniska universitet, B-huset, Torget

Länkar:
http://www.val.se/omval_vg/index.html (länk valmyndigheten)
 
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/overklaga/avgoranden/2010_45_mfl.html
 
http://www.lulea.se/politikochkommun/arkivpolitikochkommun/omvaliorebroochvastragotaland.5.659bdfad12f515636318000193.html

http://www.val.se/omval_vg/rosta_har/lista_kommuner/index.html

http://www.val.se/val/om2011/rostmottagning/fortidsrostning/rike/index.html

  


Skriv ut: