Revisorer avtackades

2011-04-12 09:18

Lekmannarevisor Börje Lidberg avtackas av Eivor Sandström. Foto Kent Norberg.
Lekmannarevisor Börje Lidberg avtackas av fullmäktiges ordförande Eivor Sandström.


I samband med måndagens kommunfullmäktige avtackade ordföranden, Eivor Sandström, de avgående lekmannarevisorerna; Börje Lidberg och Björn Levander (ej närvarande på mötet).


Börje tog emot blommor och present med orden:
-Det är egentligen ett fantastiskt förtroende vi haft av fullmäktige, att granska all verksamhet inom kommunen. Det är ett stort arbete. Men å andra sida har fullmäktige varit så listiga att de givit oss en begränsad budget för det, skämtade Börje och tackade slutligen alla inblandade:
-Tack alla, inte minst till ni som blivit granskade!
Skriv ut: