Norrskensprojektet - igång nu!

2010-09-23 10:30


Christina Lundström, Arvidsjaur och Ylva Lindström, Piteå. Foto Kent Norberg.
Projektledare/vägledare, Christina Lundström, Arvidsjaur och Ylva Lindström, projektledare i Piteå jobbar med "Operation Norrsken".


Nu är operation "Norrsken" igång - i Arvidsjaur och Piteå!
Det handlar om 35 miljoner kronor fördelat på ett treårigt projekt, för att ge 200 långtidsarbetslösa och sjukskrivna en chans att återkomma till arbetslivet.-Vi har nu börjat att rekrytera deltagare. Tanken är att starta verksamheten i slutet av oktober. Och enligt socialkontoret är behovet stort, säger Christina Lundström, projektledare/vägledare i Arvidsjaur.

Efter kartläggningen av deltagare ska Christina och Ylva Lindström, projektledare i Piteå, försöka hitta arbetsplatser, utbildningar eller andra former av sysselsättning, som i slutet kan leda till arbete.

Vilka deltagare handlar det om?
-Hela spektrat från de som behöver komplettera sina betyg, till de med arbetshandikapp eller som av andra anledningar inte kommit in på arbetsmarknaden. Sådan bredd har projektet, säger Ylva.

Är exempelvis någon sjukskriven 75 procent ska den få testa att hitta sysselsättning 25 procent. Christina säger att det som är bra med projektet är tiden:
-Här finns verkligen förutsättningar för individen att utvecklas.

Närmast väntar en gemensam "kick off" för alla inblandade i projektet; företagare, politiker, arbetsförmedlingen och socialkontoren.

Christina och Ylva understryker avslutningsvis att "operationen" bygger på livskvalitet hos individen:
-Vi ska stärka och lyfta personerna. Det finns ett stort rekryteringsbebov på arbetsmarknaden i framtiden. Och alla behövs!

Läs tidigare artikel om projektet Norrsken


Skriv ut: