Slutspurt för projekt Motorfunktionen:

2010-09-06 10:35


Johnny Högberg, Akademi Norrs utvecklingschef. Foto Kent Norberg.
Johnny Högberg, Akademi Norr, gläds åt att projektet "Motorfunktionen" starkt bidragit till att utveckla Lärcentra i Arvidsjaur till en mer uppsökande funktion. När det gäller utbildningsinsatser till företag. 


Akademi Norrs 3-åriga projekt "Motorfunktionen" har haft som målsättning att skapa infrastruktur för kompetensutveckling i arbetslivet:
-Vi lever ju i ett kunskapssamhälle, så det är ytterst avgörande för konkurrenskraften, säger övergripande projektledaren, tillika Akademi Norrs utvecklingschef; Johnny Högberg. Enligt Johnny har det "gått bra" i Arvidsjaur att snabbt få den lokala samordningen mellan olika projekt och projektaktörer. Något som utmynnat i många samordnade insater och välbesökta föreläsningar.

Särskilt glad är han över att projektet lyckats utveckla Lärcentras roll till en "motorfunktion", med mer utåtriktad och uppsökande verksamhet i samhället:
-De har gjort en rad arbetsplatsbesök och presenterat möjligheterna till kompetensutveckling på olika nivåer, examensarbeten med mera.

Och resultatet har inte låtit vänta på sig..
-Flera större arbetsplatser är på väg att genomföra kompetensutveckling. Projektet har hjälpt till att genomföra analyser av behovet. Det kan exempelvis handla om lagstadgade utbildningar inom ställningsbyggande och livsmedelshantering. Kontentan är att Lärcenta nyttjas av allt fler. Som mötesplats och för utbildningsinsatser.

Johnny Högberg, Akademi Norrs utvecklingschef.
Johnny Högberg, Akademi Norrs utvecklingschef.

Motorfunktionen är inne på slutspurten. Vad händer när det är slut?
-Vi har medvetet satsat på befintlig personal som projektledare i våra tolv medlemskommuner. Deras metoder, relationer och kunskap kommer att finnas kvar även när projektet är över, säger Johnny och avslöjar att Akademi Norr letar efter medel för fortsatta kompetensutvecklingsmöjligheter.

Det har bland annat lämnats in en ansökan om projektpengar till kompetensutveckling för personal som arbetar med integrering:
-Ett gemensamt behov i alla inlandskommunerna, där Arvidsjaur varit initiativtagare.

Framtidssatsningar inom Akademi Norr?
-Ja, vi ska jobba för ett utökat samarbete vad gäller tillväxtfrågor, säger Johhny och berättar att det finns två "fokusområden" för de närmaste åren:

1) Internationalisering - hur skapar vi nya och större marknader för näringslivet.
2) Attraktiva miljöer - hur skapar vi attraktiva boenden och näringslivsmiljöer i våra kommuner.

-Vi kallar dessa fokusområden för tillväxtskapare och projektet döps till "Koordinerad kraftinsamling". 

Det där är svåra frågor för enskilda kommuner att jobba med..
-Ja, och därför är det en bra sak för Akademi Norr att ta tag i, säger Johnny Högberg, som dessutom sticker ut hakan och lovar halvt om halvt att gräva fram en budget på närmare 90 miljoner kronor i potten för Koordinerad kraftinsamling.


Fakta:
Akademi Norrs 3-åriga utvecklingsprojekt "Motorfunktionen" är inne på sista halvåret.
"Ett komplext projekt med många målsättningar i de 12 medlemskommunerna".
28 miljoner i strukturfondspengar har funits i potten.
Läs mer om Motorfunktionen på Akademi Norrs hemsida 


Skriv ut: