Fortsatt rekrytering till jägarbataljonen

2010-09-16 14:55


 AJB

Den fortsatta rekryteringen till Arméns jägarbataljon består av olika delar och är riktad både mot personal som har tidigare militär grundutbildning och dem som inte har genomfört sådan utbildning.


För dig som har tidigare militär grundutbildning, kommer vi inom några veckor att lägga ut information om ansökning till enstaka, specifika vakanser, för anställning från november och framåt. Från oktober planerar vi även för att öppna en ansökning syftande till att ytterligare öka volymen gruppbefäl och soldater i jägarbataljonen, för anställning från våren 2011 eller innan årsskiftet om den enskilde har möjlighet.

För dig som saknar tidigare militär grundutbildning gäller följande; Från den 28 mars nästa år och under tre månader framåt, genomförs vid Arméns jägarbataljon den första och helt frivilliga grundläggande militära utbildningen (GMU). Utbildningen är en allmän soldatutbildning.

För att komma till denna utbildning behöver man söka och i mitten av oktober, troligen från den 18.e, öppnas för ansökan på forsvarsmakten.se. Därefter sker ett första urval och de som bedöms lämpliga kallas till mönstring (tillika urval 2) i Pliktverkets regi.

Urvalet genom Pliktverkets mönstring utgår från kravprofilen för jägartjänst. Genomförd GMU är ingen själklar garanti för anställning vid jägarbataljonen, därför sker antingen i slutet av GMU eller strax efter, en ytterligare värdering, urval 3, för fortsatt jägartjänst och anställning vid jägarbataljonen.

De som bedöms vara lämpliga genomför därefter, preliminärt från början av augusti, en sex månader lång befattningsutbildning (BU).  Utbildningen omfattar dels grundläggande jägarutbildning och färdighet som jägarsoldat, inklusive överlevnad, dessutom en riktad utbildning mot olika kompetenser och andra utbildningar.

Anställningen vid jägarbataljonen inleds med sex månaders provanställning och är i praktiken är samma tidsperiod som BU. Provanställning ska inte betraktas som en dramatisk prövning men den är trots allt en ömsesidig värdering av den enskildes vilja och är lämplighet för fortsatt anställning vid jägarbataljonen, av den enskilde och av bataljonen. Efter hand, under slutet av BU fasas man in i de enheter som tjänstgöringen ska fortsätta inom.

Ytterligare och mer specifik information om den fortsatta rekryteringen, kommer under vecka 38 eller 39.

Urban Edlund. Foto Kent Norberg.
Mvh Urban Edlund
Chef AJB 

 

 


Skriv ut: