Åttondeklassare lär sig om den demokratiska processen

2010-09-16 08:33


Elever i fullmäktigesalen.
Klass 8 AB lärde sig mer om kommunen och den politiska processen. Karl-Gustaf Lindström, 30 år i politiken, berättade "hur det går till vid ett fullmäktigesammanträde".  

 

Momentet "Kommunen" är en årlig återkommande schemapunkt för åttondeklassarna, i Arvidsjaur:
-De guidas i kommunhuset och får testa hur det är att debattera i fullmäktigesalen, säger läraren Stina Johansson.


Vid rundvandringen i förvaltningshuset fick eleverna i klass 8AB veta vem som är kommunchef, kommunalråd, skolchef, personalchef, gatuchef... Vilka olika avdelningar som inryms i "huset" och deras arbetsuppgifter.

Lokalpolitikern Karl-Gustaf Lindström. Foto Kent Norberg
Lokalpolitikern Karl-Gustaf Lindström berättade hur det fungerar i fullmäktige. 

Karl-Gustaf Lindström har jobbat politiskt i 30 år och brukar fungera som bollplank för eleverna:
-Jag tycker det är jättebra att eleverna få lära sig hur den politiska processen fungerar. Att bara våga ta ordet, gå upp i talarstolen och möta allas blickar, är inte alltid så lätt. Men den här klassen gjorde det med den äran, berömde "Kalle".

Jennifer.
Jennifer berättade om dagens tema och öppnade debatten.

Ämnet för debatten hade klassen själva klurat ut.. Nämligen byggandet av ett megacenter i Arvidsjaurs samhälle. Klassen var uppdelade i två läger: För och emot.

Efter en stund kom debatten igång på allvar och det hettade stundtals till i bänkraderna. Ledamöterna avlöste varandra med jämna mellanrum i talarstolen:
-Ärade politikervänner, det finns inga pengar till ett megacenter. Bättre då att lägga våra slantar på sjukvården! hävdade Max.

Max.
Max, var emot byggnationerna.

Han fick direkt replik av Kevin, som förordade bygget:
-Jag förstår faktiskt inte vad Max talar om? Vill du inte att ungdomarna ska ha någonting att göra på fritiden. För visst finns det pengar!

Kevin
Kevin var för...

Kalle föreslog "ledamöterna" att samla in de förslag som kommit fram under debatten och göra en bra koncekvensutredning:
-Kanske finns det EU-pengar att söka för en sådan här sak.. tipsade han.

AndreasDaivdJonna.
Fler talare, från båda sidor...Anderas, David och Jonna var några av de som nyttjade sin demokratiska rätt att göra sin röst hörd.

Så böljade debatten fram och åter och behandlade kostnader, parkeringsplatser med mera. FM:s (Fullmäktiges) tillälliga "ordförande", läraren Stina Johansson, avslutade så småningom debatten, för att gå till beslut. "Votering" påkallades och efter rösträkning fattade FM majoritetsbeslutet att bygga ett Megacenter, som ska stå klart mars 2011.

Obs! Fullmäktiges möten i Arvidsjaur är offentliga.
Det vill säga att även om man inte är invald som ledamot i fullmäktige, får du sitta med som lyssnare. Men det är bara ledamöterna som får debattera. 

Har du en idé, tanke eller förslag kan du däremot använda rätten till "Medborgarförslag", som fullmäktige sedan tar ställning till. Läs mer om Medborgarförslag.

   


Skriv ut: