Arbetet med nyinflyttade tar fart

2010-09-27 13:27


Bengt Norén, chef för Arbetsmarknadsenheten.
Jobbar med nyinflyttade. Bengt Norén, chef för Arbetsmarknadsenheten, ingår som en del i kommunens nya gren: Tillväxtenheten.Kommunens nybildade "tillväxtenhet" hade utbildnings- och processdag, i fredags. I den nybildade enheten ingår gamla Utvecklingsenheten med näringsliv, högre utbildningar, turism samt Ideúm och flykting- och ensamkommande. Totalt inryms över 30 anställda.

 

På eftermiddagen gästade den blivande riksdagsmannen och föreläsaren Arhe Hamednaca den idérika skaran, som hade hunnit utökas med personal från bland annat skolan, försäkringskassan och socialförvaltningen. Arhe kommer från Eritrea och höll en briljant föreläsning om strukturerna som ligger bakom förtryck av kvinnor, hedersvåld, mänskliga rättigheter, segregation med mera.

Arhe.
Föreläsaren och blivande riksdagsmannen Arhe Hamednaca, vid sitt besök i Arvidsjaur.  

Arhes råd var bland annat:

- Blanda folk, undvik segregation
- Umgås mellan svenskar och invandrare
- Stå upp för individens rättigheter. Var inte konflikträdd!
- Det tar tid att ändra attityder


Gästeriet. 
Tidigare "Gästeriet" blir boende för ensamkommande flyktingbarn fr.o.m. nästa vecka.


Fakta:

Förra året föddes 48 personer, 104 avled.
Årligen utvandrar 300 personer från Arvidsjaur
Årligen invandrar 300 personer till Arvidsjaur. Av dessa är 30 flyktingar. (Alla siffror är "cirka")
Tillväxtenheten arbetar för att skapa ett bra mottagande av alla nyinflyttade.
Tillväxtenheten söker vän/vänfamiljer till nyinflyttade.

Kenneth Eklund, chef Tillväxtenheten, Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg.
Kenneth Eklund, chef Tillväxtenheten, Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg.

-Alla inflyttade är mycket viktiga för Arvidsjaurs framtid! säger Tillväxtenhetens chef Kenneth Eklund.

Nyinflyttade från Schweiz.                                                     
Jürg & Simone, inflyttade från Schweiz.
Text och foto Peter Manner.


Skriv ut: