S+V = sant!

2010-11-18 15:48


Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Arvidsjaur har signerat en överenskommelse om politiskt samarbete:
-Vi anser att det skapar en bra och stabil politiskt plattform, de närmaste fyra åren, säger  kommunalrådet Jerry Johansson (s).  


De båda partierna kommer att i största möjliga mån försöka uppnå kompromisslösningar i frågor de är oense om:
-Vi har reda diskuterat samarbete och scenarion i många tänkbara frågor, säger Jerry.

-Skulle vi inte hitta en lösning röstar partierna var för sig, säger Peter Manner (v).

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer inte att förhandla med oppositionen om samarbetet i olika frågor skulle låsa sig.

Gemensamma politiska mål:
-Ta fram en långsiktig kampanjplan mot droger
-Försöka inrätta nattis/nattillsyn
-Undersöka möjligheterna för att göra Reivo till Nationalpark. Dock med hänsyn till lokal-/ursprungsbefolkningens intressen.
-Verka för att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet
-Verka för gott rekryteringsläge för offentligt anställda inom vård och omsorg 


Skriv ut: