Projekt "Motorfunktionen" utvärderades

2010-11-12 11:56


Utvärderinga av Motorfunktionen. Gruppbild på inblandade. Foto Peter Manner.
Övre raden från vänster: Kenneth Eklund, Sara Eklund, Johnny Högberg, Stefan Oscarsen, Ove Granlund, Jan-Olof Karlsson och Mikael Reinholdsson.
Nedre raden från vänster: Ann Lundqvist, Ann Engberg, Ann-Christine Holmgren och Anne Åberg. Foto Peter Manner.
.

Akademi Norrs 3-åriga projekt "Motorfunktionen" har bedrivits i de 12 inlandskommuner som ingår i kommunsamarbetet Akademi Norr. Målsättningen med projektet har varit att skapa en infrastruktur för kompetensutveckling i arbetslivet.


Anne Åberg har verkat som projektledare i Arjeplog och Arvidsjaur och i måndags kallade hon till projektets sisa möte. Medverkade gjorde vissa av de representanter som funnits med i de lokala projektarbetsgrupperna i Arjeplog och Arvidsjaur, Akademi Norrs utvecklingschef, Johnny Högberg och verksamhetschef, Jan-Olof Karlsson samt Ann Lundqvist från European minds som utvärderat projektet.

Utvärderingen visar på att projektet har påverkat synen på lärcentrat men även att många kommuner under projekttiden genomfört organisationsförändringar för att på nya sätt hantera och arbeta med utvecklingsfrågor. I Arvidsjaur följer lärcentrat med ut på de företagsbesök som görs och kompetensutveckling har blivit en naturlig del av utvecklingsarbetet.

Några ”kloka ord” från utvärderingen inför det fortsatta arbetet var att lärcentrat bör arbeta med:
Långsiktighet 
-Anne lovar att det resultat som tagits fram under projektet ska bli en naturlig del i lärcentrats verksamhet.

Arenor/Nätverk
-Det finns stor potential i det nätverk Akademi Norr erbjuder (med tolv kommuner) anser Anne.

Kommunikation/Information
-Anne säger att lärcentrat även fortsättningsvis ska arbeta med andra aktörer (t.e.x Företagarna) för att på så vis nå ut med information till alla som kan tänkas ha ett intresse/behov av lärcentrats verksamhet.

Arbeta efter arbetslivets villkor
-Anne menar på att Projektet Motorfunktionen har gett lärcentrat möjlighet av att testa olika metoder för att nå ut till arbetslivet och det har också gjort oss medvetna om att det finns ett uppdämt behov hos våra lokala arbetsplatser att få utbildningsinsatser presenterade på hemmaplan.

Se nyttan med arbetet
-Lärcentrat har från projektstart arbetat behovsstyrt, dvs. genomfört insatser utifrån uttalade behov, och det tror Anne har bidragit till den framgång projektet haft i Arvidsjaur.


 


Skriv ut: