Information om "Kvalificerad yrkesutbildning i processteknik"

2010-11-02 13:46


Lärcentra i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Lärcentra i Arvidsjaur.

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till information om; "Kvalificerad Yrkesutbildning i processteknik" - inriktning mot mineral och biobränslen.

 
När? Tisdagen 9 november kl. 10:30
Var? Arvidsjaurs Lärcentrum/ABC-Huset, skogsgatan 5

Anmäl gärna ditt deltagande (vi bjuder på fika)!
E-post: anne.aberg@arvidsjaur.se  eller Telefon: 0960-158 98

Broschyr (pfd)
Anmälan (pdf)

Om utbildningen!
I Västerbottens inland växer industrinäringen och efterfrågan på operatörer med processtekniskt kunnande ökar. Näringslivet är därför en av initiativtagarna till denna nya yrkesutbildning.

Teori
Utbildningen pågår under tre terminer på heltid, där teori blandas med lärande i arbete, LIA. De teoretiska studierna kommer till viss del att kunna bedrivas på distans, med gemensamma samlingar i Storuman ett par dagar per vecka. Föreläsningar kommer att blandas med laborationer, grupparbeten, seminarier och webbaserad undervisning.

LIA, Lärande i arbete
Ungefär en tredjedel av utbildningen består av LIA. Lärande i arbete är en viktig del av utbildningen. Här omsätts teorin i praktiskt arbete. Ett flertal företag har garanterat utbildningen platser, där varje elev får en handledare på arbetsplatsen. Under denna period ställs stora krav på eget lärande och aktivt deltagande i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.

Period 1 fokuserar på biobränsle. Här lär man sig praktiska moment, från råvaruhantering till packning och leverans av produkt.
Period 2 fokuserar på gruv- och anriktningsverk. Här får man lära sig hur man utvinner metallkoncentrat från bruten malm.
Period 3 arbetar man praktiskt med drift av värme- och kraftanläggningar.


Skriv ut: