Sveaskogs vd: "Guldläge för Arvidsjaur!"

2010-03-03 13:07


Arvidsjaurs kommunalråd Jerry Johansson i samtal med Svea skogs vd Gunnar Olofsson. Foto Kent Norberg.
Arvidsjaurs kommunalråd Jerry Johansson i samtal med Sveaskogs vd Gunnar Olofsson.

Sveaskogs vd och koncernchef; Gunnar Olofsson, träffade nyligen Arvidsjaurs kommunalråd Jerry Johansson:
-Det är guldläge för Arvidsjaur! uttryckte sig Olofsson.Det han åsyftade är att vår kommun är stor nog för att i framtiden kunna dra till sig investeringar i den nya generationens skogsindustrier:
-Jag tänker då exempelvis på framställning av fordonsbränslen och kemikalier direkt ur skogsråvaran. I den mån vi kommer att delta i sådana investeringar söker vi gärna lokaliseringar mitt i skogen där råvaran finns. Och det är svårt att få till ett bättre läge än i Arvidsjaur.

Sveaskog äger 71 procent av skogsbeståndet i Arvidsjaurs kommun. 


Olofsson sa vidare att kommunen verkar "framåt":
-Att ni dessutom har andra ben att luta er mot är en viktig del för att kunna få kompetent personal till sådana anläggningar.

Jerry Johansson undrade om möjligheten för kommunen att "förhandsboka Svea-mark" för exploatering:
-Svaret är ja! Vi kan ha en dialog om det. Dessutom arrenderar Svea skog gärna ut mark. Vilket kan vara ett bra sätt att börja på, sa Gunnar Olofsson.

Även timesharing mot lokala entreprenörer dryftades under lunchmötet i Arvidsjaur:
-Jag tar med mig frågan. Vi ser gärna entreprenörer på våra marker i dialog med kommunerna.Sveaskogs vd avslöjade vidare att det finns en idéskiss, från "oss direktörer inom branschen" på hur man skulle kunna finansiera en igångsättning av Tvärbanan. Enligt honom kommer framtidens skogsindustri att ligga i inlandet, och då blir sträckan Arvidsjaur-Jörn intressant igen:
-Världskonkurrensen om pappersmassa och biodiesel kommer att öka och skapar därmed större efterfrågan.  

Gunnar Olofsson berättade att "direktörerna inom skogsbranschen" skrivit till Näringsdepartementet där de föreslår ett öppnande av bansträckan. Samt höjning av bärigheten för gods på Inlandsbanan:
-Dessa sträckor är viktiga och skulle ge effektivare och flexiblare transporter av våra produkter.

 Avsättningen av reservat avslutade lunchmötet. Stämmer det att Sveaskog inte avsatt "en enda hektar till reservat sedan 2002"?
 -Det har bildats nya reservat på våra marker sedan dess. Men de arealerna har inte netto bidragit till att den areal som nyttjas för naturvårdsändamål har ökat. Detta hänger samman med att vi räknar in de arealerna i vårt eget mål om 20% avsatt areal för naturskydd. Därför blir effekten att ytterligare formella avsättningar som Naturvårdsverket gör, reducerar vårt frivilliga skogsskydd i samma omfattning.  

 


Skriv ut: