Politikerintervju: Ulf Starefeltd (m)

2010-03-20 13:00


Ulf Starefeldt. Foto Kent Norberg.
Ulf Starefeldt (m).

Näste lokalpolitiker att bli intervjuad på kommunens webbsida är tidigare K4-stabchefen Ulf Starefeldt (m). Sedan 2006 pendlar han mellan arméns taktiska stab på Högkvarteret i Stockholm och huvudbostaden i Arvidsjaur.


 

Känn dig välkommen Ulf!
-Tack, trevligt Kent.
 


Ulf Starefeldt

Berätta om hur det kom sig att du engagerade dig politiskt?
-Jag blev tillfrågad av Lars Häggström om villigheten att engagera mig politiskt och jag kände en stark nyfikenhet av att få veta vad som händer inom lokalpolitiken.

-Särskilt engagerande var, och är, försvarspolitiken. För Arvidsjaur som samhälle och kommun är det av mycket stor vikt att vi får behålla den militära verksamheten. Och det av många skäl. Självklart är också frågor som rör våra ungdomar mycket engagerande, liksom frågor om företagande i alla dess former. Vi måste vara offensiva och våga satsa inom dessa områden.

Hur gick valet av parti till?
-Ja, med tanke på de områden jag tycker är särskilt engagerande, tycker jag att det är moderaterna som bäst tar till vara dessa frågor. 

Kände du någon som var politiskt engagerad då (förutom Lars)? 
-Ja, flera stycken! Några av dessa tyckte att jag skulle kliva in på den lokalpolitiska arenan, vilket jag inte ångrat..

Hur var dina första kontakter med partiet?
-Det minns jag inte. Jag har alltid funnit intresse i samhällsfrågor och försökt följa med i media. Men har däremot inte aktivt kontaktat något parti. Partikontakter blir ju med naturlighet mest aktuella i samband med val och då kommer man ju i kontakt med alla partier.

Vad är det som driver dig att fortsätta med engagemanget?
-Att jag trivs fantastiskt bra i Arvidsjaur och att jag i mitt politiska arbete vill bidra till att kommunen ska bli en mönsterkommun, en blomstrande kommun.
Specificera!
-Jag tänker då bland annat på företagande och satsningar för ungdomarna.

Har du upplevt några för- eller nackdelar med att vara politiskt aktiv? 
-Fördelarna är ju att få delta i det politiska arbetet och därmed få insikt i vad som sker i stort och smått. Nackdelarna för min del är just nu att jag pendlar och därmed tillbringar för lite tid i Arvidsjaur.

På tal om tid, hur mycket av den varan lägger du ner i ditt politiska engagemang varje månad?
-Svårt att säga exakt. Men uppskattningsvis 10 timmar per månad.

Vad säger familjen om det? 
-Numer är det ju bara Agneta och jag, så mitt politiska engagemang möter inga problem.

När är det roligast respektive tyngst att vara politiker? 
-Roligast är det när beslut tas som innebär tillväxt, framtidstro och etableringar. Alltså beslut som gör kommunen ännu mera attraktiv. Tråkigt känns det när beslut tas som innebär att kostnader ska kapas från olika verksamheter, för att få ekonomin att gå ihop.

Vill släkt och vänner ofta diskutera politik med dig?
-Självklart kommer politiska frågor upp i umgänget med släkt och vänner.

Vilka råd vill du ge till någon som är väldigt engagerad i en speciell fråga, men inte aktiv i ett politiskt parti?
-Tveka inte! Lämna in medborgarförslag till kommunen och i allra bästa fall, ta kontakt med oss moderater så ordnar vi med ett medlemskap i partiet. Vi behöver engagerade samhällsmedborgare som brinner för att göra Arvidsjaurs kommun ännu bättre. Och de som känner för att mera aktivt ta del av det lokalpolitiska livet. 

 


Skriv ut: