Mer om Malta - vänortsön i Medelhavet!

2010-03-10 07:51

Utsikt över delar av ön Malta. Foto Kent Norberg.
Utsikt över delar av ön Malta. Foto Kent Norberg.Malta är en östat i mellersta Medelhavet, söder om Sicilien. Ön är ungefär lika lång som sträckan Arvidsjaur-Pjesker, men rymmer ändå hela 68 kommuner!
En av dem är Mtarfa - vår vänortskommun som kommer till Arvidsjaur vecka 12.


Malta är Europas sydligaste stat och en av Europas mikrostater. Landet har ungefär 400 000 invånare och är medlem i EU. På Mtarfas stolthet; klocktornet, kan man se flera andra "kullar"/kommuner. Närmast syns Mdina - "den tysta staden" med anor 5200 år före Kristus.
Huvudstaden på Malta heter Valletta.

Utsikt från Mtarfa mot Mdina. Foto Kent Norberg.
Utsikt från Mtarfa mot Mdina.


Djurliv: Av vilda däggdjur finns bara småarter. Men det är gott om fåglar. Många flyttfåglar tar vägen via Malta. Bland kräldjuren märks ödlor och en art landkrabba. För tusentals år sedan fanns dvärgelefanter och dvärgflodhästar. Jägare har en liten skog att rymmas i där det kan finnas kaniner, beckasinere och sjöfågel (under regnperiod).

Kommun: Malta är det enda EU-land som helt saknar administrativa indelningar ovan kommunnivå. 68 kommuner sedan 1993.

Här finns två officiella språk: Engelskan. Samt maltesiska, som ursprungligen stammar från arabiskan (70 procent av ordförrådet) men som är starkt påverkat av italienska och engelska.  Invånarna är en blandning av de flesta folkslagen runt Medelhavet.

Färja till lilla grannön Gozo, som tillhör Malta.
Färja till Gozo.

Religion: 98 procent av befolkningen är romersk-katolsk. Enligt Maltas konstitution sektion 2 är Romersk-katolska kyrkan statsreligion. Men religionsfrihet råder. Kyrkan har rätt att visa medborgarna principerna för vad som är rätt och fel, och kyrkans tro ska läras ut vid landets skolor. Landet har två biskopar, en för huvudön, och en för sidoön Gozo.

Trångboddhet: Malta är det befolkningstätaste landet i Europa med över 1200 invånare per kvadratkilometer. Trångboddheten har gjort att många haft svårt att finna sysselsättning, vilket lett till utvandring, främst till Italien, Australien, Nordafrika, Storbritannien och USA. Något som balanserar födelseöverskottet. Nettoresultatet är att befolkningen minskar långsamt.

Skla Malta. Foto Kent Norberg.
Skolundervisning på Malta, bedrevs, till stor del, i engelska militära
kolonialbyggnader. Foto Kent Norberg.


Skola: Skolgången är kostnadsfri och obligatorisk för barn mellan 6 och 16 år. Ett universitet finns för högre utbildning.

Allmänna välståndet: Jämförbart med västeuropa. Även socialvården är väl utbyggd.

Export: Huvudsakligen industriprodukter. Men handelsbalansen har slagsida eftersom man måste importera dubbelt så mycket som man exporterar. Största handelspartner är Italien, Storbritannien och Tyskland.

Turism: Med mer än 1 miljon besökare om året är turism numera landets största inkomstkälla.

Malta. Foto Kent Norberg.
Maltas hamnområde i Valetta. Foto Kent Norberg.

Valuta: Efter Maltas anslutning till EU den 1 maj 2004 har handeln blivit friare genom att många tidigare statligt styrda företag har privatiserats. Euro infördes den 1 januari 2008 istället för den dåvarande maltesiska liran.

Försvar:
Den maltesiska försvarsmakten, "Armed Forces of Malta" (AMF), är ett enhetsförsvar utan uppdelning i försvarsgrenar. Den består av knappt 2 000 yrkessoldater. Malta har aldrig haft värnplikt.

Andra världskriget:
Malta utgjorde under andra världskriget en viktig flygbas för britterna, och därmed blev den också ett viktigt mål för axelmakternas bombningar. 1942 fälldes fler bomber över Malta än över London under den så kallade Blitzen.

Kommunikationer:
Malta har vänstertrafik, ett minne från den brittiska tiden. Kollektivtrafik i form av bussar är väl utbyggd. Bussarna är i sig en turistattraktion, då de till stor del är utrangerade engelska bussar från 1950- och 1960-tal. Järnvägar saknas.

Malta har Europas största naturliga hamn. Foto Kent Norberg.
Malta har Europas största naturliga hamn. Foto Kent Norberg.

Malta har en stor hamn, Europas största naturliga, i Valletta samt stora anläggningar för fartygsunderhåll. Mellan huvudön Malta och Gozo går färjor i regelbunden trafik. Även till Sicilien går färjor dagligen.

5 kilometer sydväst om Valletta ligger öns enda flygplats, Maltas internationella flygplats. Landet har ett eget flygbolag, Air Malta, som ägs av staten.

Radio: Privatradio blev tillåtet 1991.

Källa: Wikipedia.


Skriv ut: