Företagsbesök: Lubor

2010-03-23 06:56


Lubor. Foto Kent Norberg.
Lubor. Styrelseordföranden Göte Lundberg, Ulrika och Per Lundberg. (Stefan saknas på bild.)

Bostadsföretaget Lubor förfogar över 144 hyreslägenheter i Arvidsjaur.
Kön på bostäderna ser stadig ut:
-Vi hade tänkt bygga fler hyreshus. Men de som ger bygglån har så höga avkastningskrav att det inte fungerar med den typen av hyror här i inlandet, säger Per Lundberg.Historiken bakom Lubor går tillbaka 1970, då verksamheten kallades "Byggtjänst". På den tiden bygges det mest villor. Inte minst tack vare etablereingan av fredsförbandet K4.
Decenniet senare var det hyreshusens tid..
-Som mest hade vi 50 anställda, minns Göte Lundberg, numer styrelseordförande i företaget.

2001-2002 avvecklades byggverksamheten. I dag handlar det i huvudsak om förvaltning av befintliga hyreshus. Antalet anställda har därför sjunkit till att innefatta; Per, Ulrika och Stefan Lundberg.

Underhållet av Lubors fastigheter sker löpande enligt plan:
-Inget som är lagstadgat. Men vill vi ha kvar våra hyresgäster gäller det att ha fräscha lägenheter, säger Per.

Att Lubor har kö på deras lägenheter gör att man ser ljust ut på framtiden:
-Det ser oneklingen bra ut. Men självklart får ju inte invånarantalet i kommunen sjunka allt för mycket mer. För då börjar det inverka på vår verksamhet.

Lubor. Styrelseordföranden Göte Lundberg, Ulrika och Per Lundberg. (Stefan saknas på bild.)

Hur löser ni energibiten för era fastigheter?
-Vi värmer upp fastigheterna med spån och flis från Lundbergs Trä. Totalt har vi sex fastbränslepannor. Det är driftsäkert och fortfarande ekonomiskt försvarbart. Dessutom levererar vi överloppsenergi till Konsum, busstationen, Skellefteå Bil, Nordiska Bil och Varuhuset Ugglan, säger Per.

Fakta:
I Arvidsjaur finns det tre större privata bostadsföretag samt ett kommunalt bostadsbolag.
  


Skriv ut: