Allmänheten bjuds in till frukostmöte med temat: Strandskydd!

2010-03-15 15:57


 

Besöksnäringsföretagen i Arvidsjaur träffas en gång i månaden för att dryfta aktuella ämnen. På onsdag handlar temat om förändringar i strandskyddet, som regeringen nyligen har beslutat om.

Allmänheten är välkomna att delta i mötet!


 

Ett av huvudskälen till förändringarna är just att underlätta för etableringar i besöksnäringen i glesbebygda områden. Ideerna i den nya översiktsplanen skall vara länsstyrelsen tillhanda under hösten. Andra teman som förekommit under vinterns frukostmöten är besöket av den holländska marinbataljonen, utbyggnaden av skidanläggningen i Kåbdalis samt läget för Stoorn. 

Onsdagens tema berör även privatpersoner när det gäller byggandet av fritidshus, och därför hålls mötet öppet för allmänheten. En kort information om läget när det gäller vindkraftsutbyggnad kommer också att ges.

Plats: Kommunhuset, fikarummet, och senare fullmäktigesalen. 
Tid: Nu på onsdag den 17 mars kl. 08.00-10.00

Välkommen!

Peter Manner, Tillväxtenheten
Per Lidström, Tekniska


Skriv ut: