Företagsbesök: FK Verksamhetsstöd

2010-05-31 07:00


Thomas Stenlund. foto Kent Norberg.
Thomas Stenlund är sektionchef vid Försäkringskassan Verksamhetsstöd, i Arvidsjaur. 


Försäkringskassan Verksamhetsstöd hanterar 30 olika system och administrerar 100 000 behörigheter per år:
-Vi jobbar ständigt på att utvecklas, säger sektionschefen Thomas Stenlund.

 

FK Verksamhetsstöd etablerades efter nedläggningsbeslutet av K4 regemente. Tanken var att, bland annat, koncentrera behörighetsadministrationen till två orter: Arvidsjaur och Sundsvall. Utöver det erbjuds en helpdeskfunktion, som årligen tar emot 20 000 samtal.


FK Verksamhesstöds ena kontorshalva

-Centralt betalar vi ut över 1 miljard kronor per dag, om man slår ut det på årets alla dagar. Så det är ju viktigt att behörigheterna är rätt och fungerar, säger Thomas.


Ingrid Wiklund trivs på jobbet.

Ingrid Wiklund jobbar med något som heter "BOA-verktyget".
-Cheferna sänder in beställningar på medarbetare, som i sin tur behöver tillgång till olika verksamhetssystem. De kan handla om behörigheter inom utbildning, historik, sjukförsäkringar och så vidare. Det är ett kul jobb som jag trivs jättebra med! säger Ingrid.

Thomas berättar att de startade på ett blankt papper med nya rutiner i Arvidsjaur. Det blev mycket internutbildning och grupparbeten, för att hitta flöden och metoder till det kontoret förväntades göra:
-Vi har hittat allt det där. Men nu ärdet dags att finslipa kunskaperna och då lär det finnas behov av kompetensutveckling.

Tillväxtenheten, som för dagen var på besök hos FK Gemensam service, lovade se över möjligheterna med kompetensutveckling.

Germund Nilsson. Foto Kent Norberg.
Travelmanager; Germund Nilsson.

I kontoret jobbar även travelmanager Germund Nilsson och Anders Eriksson, förlag och lager.
Dessutom erbjuds en helpdeskfunktion som årligen tar emot 20 000 samtal.

Germund:
-Jag jobbar med interna tjänsteresor. Det handlar om att vara med vid upphandlingar och utveckla koncernens rutiner.

Anders:
-Vi ger ut mycket tryckt informationsmaterial till våra kunder. Dessutom har vi speciella informationsinsatser. Min roll är att upphandla tjänsterna med tryckerierna.

Anders ERiksson och Germund Nilsson.
Öppet kontorslandskap. Anders Eriksson och Germund Nilsson.

Könsfördelning som åldersspridningen uppges vara "bra" och kontorsmiljön är "öppet landskap". Sektionschefen Thomas Stenlund är överens om att det ger kompetensutbyte mellan de anställda:
-Omställningspersonal från FK:s andra verksamheter samt personal från andra yttre verksamheter har gett en jättebra mix för oss.

Fakta FK Verksamhetsstöd:
Bytte byss namn från FK Gemsam service.
Arbetstiderna är 08-16.30. 
Hepldesken har öppet helgar och kvällar.
31 anställda.

 


Skriv ut: