Företagsbesök: bostadsföretaget Arvidsjaurhem

2010-05-25 12:17


Anders Nordström. Foto Kent Norberg.
Anders Nordström är vd för bostadsbolaget A-hem (Arvidsjaurhem).Längsta bostadsköerna återfinns på lättillgängliga lägenheter; nära markplan och de med hiss i huset:
-Eventuellt ska vi bygga specialboende åt soc. I övrigt finns flera planer på  nybyggnationer, säger Arvidsjaurhems vd Anders Nordström.


A-hem (förkortning av Arvidsjaurhem) gör vissa prioriteringar i bostadskön:
-Kanske förargar vi någon. Men personer med särskilda behov kan få gå före i kön. Exempelvis skilsmässofall och arbetssökande som kommer till Arvidsjaur och behöver någonstans att bo.

Vitvaror byts efter 17 år och tapeter efter 12 år, enligt ett rullande schema.
När det gäller yttre underhåll har man delat upp det i akuta saker och övriga större åtgärder.
I närtid har A-hem hittills bytt fönster i sju huskroppar för att få bättre boendekomfort:
-Det arbetet fortsätter även under nästa år. Vi sätter även in energisparkranar i lägenheterna, säger Anders.

A-hem bjuder ibland sina hyresgäster på lite trevligheter.
A-hem bjuder ibland sina hyresgäster på lite trevligheter

Fjärrvärme är monterad överallt utom i några få lägenheter. Anders anser att det fungerar "fantastiskt bra". A-hem ser över individuell energiförbrukning per lägenhet samt mätmetod, i enlighet med kommande EU-krav.

A-hems hyreshus.
A-hems senast byggda hyreshus i korsningen Skomakargatan/Västlundavägen.

Januari 2011 kommer dessutom en ny lag som innebär ett helt annat tänk för A-hem.
Det handlar om att bli affärsmässig. Allmännyttan tonas ner och istället kommer ett vinstkrav:
- Vi måste se över alla investeringar med andra ögon. Det lär dock knappas bli sämre för hyresgästen. Ett stabilt hyresföretag gagnar även ju dem, säger Anders.


Kenneth Eklund. Arkivfoto Kent Norberg.

Kenneth Eklund, Tillväxtenheten, anser att det är viktigt med dialog mellan näringsliv och bostadsföretag som A-hem:
-2011 hoppas Jägarbataljonen ha 225 yrkessoldater i Arvidsjaur, som i förlängningen behöver någonstans att bo utanför bataljonens faciliteter. Dessutom tror jag på ytterligare två intag till flyggymnasiet, innan det blir aktuellt med yrkesskola.

Kenneth säger att det är något som "ställer till det” för A-hem, men kommer som en ”skänk från ovan” till kommunen...

Lärcentra i Arvidsjaur. Arkivfoto Kent Norberg.
Lärcentra i Arvidsjaur. Arkivfoto Kent Norberg.

På önskemål från A-hem ska Lärcentra ska försöka ordna med ett examensarbete, om framtidens boende och energiförbrukning samt hjälpa till med vidareutbildning av befintlig personal.

 
  


Skriv ut: